Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Naukowo o komunikacji wewnętrznej

21 listopada o godzinie 10.00 w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu rozpoczęła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona komunikacji wewnętrznej w służbach mundurowych.

Prelegenci, reprezentujący wyższe uczelnie – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu i Uniwersytet Śląski oraz  służby mundurowe takie jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Więzienna, Biuro Ochrony Rządu i Wojsko Polskie prezentują funkcjonowanie i rolę komunikacji wewnętrznej w ich instytucjach i służbach na podstawie przeprowadzanych badań i zebranych doświadczeń.

Uczestnicy, a jest ich ponad stu, wymieniając się doświadczeniami i wynikami analiz rozmawiają o szansach, zagrożeniach i przyszłości tej formy komunikacji. Omawiają wykorzystywane narzędzia takie jak debaty wewnętrzne, a także oceniają ich stosowanie również w zakresie public relations.

Organizatorami konferencji są Komenda Główna Policji, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Patronat nad nią objął minister spraw wewnętrznych.