W krajach zachodniej Europy buduje się już rowerowe autostrady i trasy szybkiego ruchu. W Polsce wciąż jesteśmy na etapie ekscytowania się każdym nowym kilometrem rowerowej ścieżki. Ale braki w infrastrukturze nie przeszkadzają w lawinowym wzroście liczby miłośników rowerów. Z badań CBOS przeprowadzonych w 2012 r. wynika, że 70 proc. Polaków jeździ na rowerach.

+

– Od zagrożenia korupcją nie jest wolna żadna jednostka Policji i żadna policja na świecie – mówi komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. - Nie ma takich metod, które całkowicie wyeliminują to zagrożenie, ale starajmy się, żeby je jak najbardziej zminimalizować.

+

Europejski nakaz aresztowania ułatwia ściganie przestępców i stawianie ich przed obliczem Temidy. Procedura jest prosta i szybka. Polskie sądy wydają najwięcej ENA na kontynencie. A za sprowadzenie do kraju każdego zatrzymanego za granicą w ramach ENA płaci Policja. Dużo płaci.

+

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (International Police Association – IPA) nie powstało w wyniku porozumień między kierownictwami czy związkami zawodowymi policji rożnych państw. Pomysł zrodził się w umyśle jednego człowieka – angielskiego sierżanta Arthura Troopa. Obecnie, po 63 latach od założenia, IPA jest największym na świecie policyjnym stowarzyszeniem, liczącym blisko 415 tys. członków w 64 krajach.

+