Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nabór do piłkarskiej reprezentacji Policji

Trener piłkarskiej reprezentacji polskiej Policji Andrzej Kuczyński ogłasza nabór do drużyny. Jedynym wymogiem stawianym przed kandydatami, poza szczerym zaangażowaniem, jest piłkarskie doświadczenie. Kandydaci muszą mieć także możliwość uczestniczenia w zgrupowaniach kadry, bywa, że i kilkudniowych, przed ważniejszymi meczami i turniejami międzynarodowymi.

Piłkarze poszukiwani są zarówno wśród policjantów jak i pracowników cywilnych. Zgłoszenia należy przesyłać na adres selekcjonera: ipa.pulkownik[at]o2.pl