Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Komenda i komisariat przyszłości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło wyniki konkursu na projekt komendy i komisariatu Policji w ramach programu standaryzacji.

W konkursie zwyciężyła łódzka pracownia architektoniczna, która opracowała model funkcjonalno-przestrzenny komendy i komisariatu Policji. Będzie on wzorem, według którego w ramach standaryzacji będą przeprowadzane zadania inwestycyjno-remontowe, czyli przede wszystkim budowane nowe komendy i komisariaty.

Głównymi kryteriami wyboru zwycięzcy były walory architektoniczne projektu, funkcjonalność i estetyka rozwiązań, zgodność z założeniami konkursu, możliwość wykorzystania rozwiązań modelowych oraz efektywność ekonomiczna i energetyczna obiektu. Projekty miały też uwzględniać wysoką jakość warunków obsługi obywateli oraz poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Więcej o zwycięskim projekcie oraz o logo Policji napiszemy w nr. sierpniowym „Policji 997”.

MSW/AW