Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W świecie ciszy

Jak ma zachowywać się policjant w kontaktach z osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą?

Na to pytanie odpowiedź daje poradnik „Policja bez barier”, który został przygotowany przez KWP w Katowicach w ramach prowadzonej przez śląską policję kampanii społecznej „Pełnosprawne bezpieczeństwo”.

tekst i zdjęcia – Wydział Prewencji KWP w Katowicach
opracowanie: asp. MARZENA ZAGDAN z Sekcji Psychologów KWP w Katowicach

PS. Redakcja „Policji 997” dziękuje Wydziałowi Prewencji KWP w Katowicach za udostępnienie materiałów.


Jeśli chcesz zwrócić na siebie uwagę osoby niesłyszącej, nie używaj do tego głosu, lecz wykonaj gest, np. pomachaj w jej kierunku ręką, dotknij dłonią jej ramienia (nigdy innej części ciała, gdyż może to być odebrane jako agresywne lub obraźliwe), lekko stuknij otwartą dłonią w stół, przy którym siedzi.

Ustal z osobą niesłyszącą, w jaki sposób chce się z tobą porozumiewać: z udziałem tłumacza języka migowego, za pomocą gestów, pisząc komunikaty na kartce, czy odczytując słowa z ruchu warg. Jeżeli nie rozumiesz, co mówi osoba niesłysząca, poinformuj ją o tym. Pamiętaj, że niesłyszący często mówi monotonnie, niemelodyjnie i niezrozumiale.

 


Jeżeli podczas rozmowy obecny jest tłumacz języka migowego, patrz na osobę niesłyszącą i z nią utrzymuj kontakt wzrokowy. Zwracaj się bezpośrednio do niej (np. czy Pan wie coś na temat…), a nie do tłumacza (niech Pan spyta, czy wie coś na temat…).

W trakcie rozmowy staraj się zachować odległość około metra od osoby niesłyszącej.
Rozmawiając z osobą niesłyszącą, skieruj twarz w jej stronę,
pozwoli jej to odczytać, co mówisz z ruchu warg.
Nie zasłaniaj twarzy podczas wypowiedzi.

Utrzymuj kontakt wzrokowy z niesłyszącym!
Podczas mówienia nie zajmuj się pisaniem,
czytaniem bądź rozglądaniem się wokół –
jest to nietaktowne i utrudnia komunikację.


Zadbaj, żeby warunki zewnętrzne (przechodzący ludzie, złe oświetlenie) nie blokowały kontaktu wzrokowego z osobą niesłyszącą.
Osoby z problemami słuchu mogą mieć trudności w rozmowie z więcej niż jedną osobą naraz. Wyraźnie zaznacz, że do waszej rozmowy włącza się ktoś trzeci.

Zapewnisz najlepszy komfort rozmowy, jeśli usiądziesz na wysokości rozmówcy.
Podczas rozmowy utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą.

Mów spokojnie, wyraźnie, powoli. Rób przerwy w wypowiedziach. Nie literuj przesadnie słów. Formułuj krótkie i jednoznaczne zdania. Używaj zaimków pytających (kto?, co?, kiedy?, gdzie?, dlaczego?, ile? itp.).

Bądź cierpliwy – jeżeli rozmówca nie rozumie zdania, powtórz je.

Takie informacje, jak adres, nazwisko napisz rozmówcy na kartce.

Bądź naturalny – pamiętaj, że odpowiednia mimika i gestykulacja pozwolą odbiorcy łatwiej zrozumieć, czy domyślić się sensu twojej wypowiedzi.