Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Serwerownia otwarta

W środę, 26 września br. w Warszawie uroczyście otwarto nowe, w pełni profesjonalne Centrum Przetwarzania Danych Policji.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali jednocześnie Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, i nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny Policji. Obiekt na miarę XXI wieku poświęcił kapelan KGP ks. Jan Kot.

Minister Cichocki pokreślił w swoim wystąpieniu, że CPD zostało wybudowane ze środków własnych Policji, bez udziału jakichkolwiek funduszy pomocowych, co ma duże znaczenie w zapewnieniu jego całkowitego bezpieczeństwa. Kosztowało budżet Policji 50 mln zł. Powierzchnia całego obiektu to aż 2342 metry kwadratowe, w tym komora serwerowni – 540 mkw.

Serwerownia spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz niezawodności. Umożliwia centralizację zasobów, obniża koszty utrzymania i umożliwia stały rozwój techniczny. Jej poziom niezawodności wynosi 99,9999 proc., co oznacza, że maksymalnie przez 50 minut w ciągu roku może być niesprawna.

Oprócz zadań policyjnych nowo otwarte CPD będzie stanowiło główne centrum przetwarzania danych dla innych pozapolicyjnych systemów, m. in. SISII i VIS, systemów powiadamiania ratunkowego oraz innych, wytypowanych przez ministra SW. Może także świadczyć usługi dla innych służb i podmiotów administracji publicznej.

Przejmie więc rolę dotychczasowego Podstawowego Centrum Przetwarzania Danych, które które zostanie przekształcone w centrum zapasowe.

TN
zdj. Andrzej Mitura