Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Więcej na wydatki związane z EURO 2012

Policja otrzyma dodatkowo prawie 3,5 mln zł na wydatki związane z zabezpieczeniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Kwota ta pozostała w wynoszącej 20 mln zł rezerwie celowej po wypłacie pieniędzy za nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy służb podległych MSW podczas EURO 2012.

19 września br. minister spraw wewnętrznych wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o uruchomienie tych środków. Zostaną one przeznaczone głównie na sfinansowanie zwiększonych wydatków na usługi telekomunikacyjne, łączność, zbiorowe żywienie policjantów oraz koszty związane z eksploatacją radiowozów podczas EURO 2012.

Z kwoty prawie 3,5 mln zł, ponad 3 mln 344 tys. zł zostaną przeznaczona na zrefundowanie wydatków poniesionych z budżetu policji, a związanych z działaniami w zakresie zabezpieczania EURO 2012. Wydatki te zostały poniesione w wysokości wyższej, niż przewidywano i wcześniej policji nie zostały przekazane dodatkowe środki na ten cel. W szczególności dotyczy to: Komendy Stołecznej Policji oraz Komend Wojewódzkich we Wrocławiu, Olsztynie i Rzeszowie.

Komenda Stołeczna Policji z dodatkowych środków pokryje zwiększone wydatki na zakup materiałów, których zużycie wzrosło podczas turnieju EURO 2012. Dotyczy to m.in. sprzętu łączności i informatycznego (części zamienne do sprzętu łączności, tusze, tonery, telefaksy, drukarki, radiotelefony, urządzenia systemu monitoringu, systemy mapowe) oraz sprzętu techniki specjalnej (m.in. narkotesty i ustniki). Ponadto stołeczna policja musi odtworzyć sprzęt zniszczony podczas EURO 2012, jak również zrefundować zwiększone wydatki na zbiorowe żywienie policjantów oraz usługi telekomunikacyjne.

Z dodatkowych pieniędzy Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu pokryje koszty naprawy monitoringu wizyjnego uszkodzonego w czasie EURO 2012.

Z kolei Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie przy zabezpieczaniu imprez masowych towarzyszących mistrzostwom zaangażowała dodatkowo własne środki finansowe. Zwiększone wydatki zostały poniesione m.in. na zakup opon, akumulatorów oraz części zamiennych do samochodów służbowych.

W ramach realizacji zadań związanych z EURO 2012 jednostki policji poniosły również większe wydatki na podróże związane z delegowaniem policjantów.

Źródło: MSW

O tym co ze sprzętu zakupionego na potrzeby zabezpieczenia EURO 2012 pozostało na wyposażeniu Policji po zakończeniu mistrzostw piszemy w najbliższym, październikowym numerze "Policji 997".