Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Polacy są dumni z pracy Policji podczas EURO

66 proc. dorosłych Polaków odczuwa dumę z pracy Policji podczas EURO – to wyniki ankiety przeprowadzonej przez Centrum Badania Opinii Społecznej na początku lipca br. Jeszcze w maju takich odpowiedzi udzielono aż o 22 punktów procentowych mniej.

W dniach 5-12 lipca 2012 roku Centrum Badania Opinii Społecznej zrealizowało badanie dotyczące Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Badanie to przeprowadzono nareprezentatywnej próbie losowej 960 dorosłych Polaków. Badanych zapytano m.in. o ocenę pracy Policji i innych służb mundurowych. 66 proc. badanych deklaruje, że jest dumna z pracy tych służb, natomiast poczucie wstydu zadeklarowało 4 proc. respondentów.

Jednocześnie można zauważyć, porównując bieżącą edycję badania do edycji majowej, w której przewidywano czy praca Policji i innych służb mundurowych będzie powodem do dumy czy też wstydu, dużą różnicę między odsetkami wskazań na poczucie dumy z pracy tych służb. Różnica ta wynosi 22 punkty procentowe.