Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Emerytury czekają na podpis prezydenta

24 maja br. Senat przyjął ustawę dotyczącą zmian w emeryturach mundurowych. Funkcjonariusze mundurowi i żołnierze zawodowi, którzy wstąpią do służby w przyszłym roku, nadal będą nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego, a nie w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Zmienią się jednak zasady nabywania i naliczania emerytur.

Zmiany w emeryturach mundurowych przewidują:

• prawo do emerytury będą nabywać funkcjonariusze i żołnierze po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku (minimalny wiek emerytalny to 55 lat) oraz stażu służby (minimum 25 lat);

• podstawę wymiaru emerytury mundurowej ma stanowić średnie uposażenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam wybrać najbardziej korzystny dla siebie okres 10 lat, który będzie podstawą do wyliczenia przyszłego świadczenia.

Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy.
Projekt ustawy został przekazany do Kancelarii Prezydenta.