Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przepisy dla weteranów

Ogłoszono rozporządzenia regulujące uprawnienia funkcjonariuszy weteranów. Dotyczą one świadczeń opieki zdrowotnej, psychologicznej oraz określają wzory dokumentów potwierdzających uprawnienia policjantów.

Do tej pory ukazały się cztery rozporządzenia:

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz.U. z 2012 r., poz. 373);

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. z 2012 r., poz. 375);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom (Dz.U. z 2012 r., poz. 376),

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza (Dz.U. z 2012 r., poz. 378).

O ustawie o weteranach działań poza granicami kraju oraz ich uprawnieniach piszemy w kwietniowym numerze miesięcznika "Policja 997".

AWz