Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Narkotyki przy czynnościach operacyjnych

Ustawa, wchodząca w życie 9 grudnia 2011 r., wprowadza zmiany w procedurze pracy ze środkami odurzającymi wykorzystywanymi w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz zabezpieczonymi w toku spraw karnych.

Policjanci, na potrzeby czynności operacyjno-rozpoznawczych są obowiązani do nabywania środków odurzających i substancji psychotropowych od przedsiębiorców, posiadających odpowiednie zezwolenia (określone przepisami ustawy).

Poza tym osoby wykonujące pracę operacyjną, mogą wchodzić w posiadanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów kategorii 1 w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań potwierdzających popełnienie przestępstwa. Jednak należy pamiętać, że środki te powinny być przechowywane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo przed kradzieżą i zniszczeniem, a ich niszczenie ma być dokonywane w sposób uniemożliwiający ingerencję osób nieupoważnionych.
AWz


 

Pliki do pobrania