Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Żeby nie wymyślać prochu

Ile kosztuje przejechanie jednego kilometra? Ile metrów powierzchni użytkowej przypada na jednego policjanta w Niemczech, a ile w Estonii? Jakich narzędzi użyć do najbardziej skutecznego zarządzania formacją? Jak liczyć koszty? Jeśli szefowie europejskich policji przychylą się do polskiego pomysłu, wkrótce policyjni logistycy z państw unijnych wszystkie tego typu informacje znajdą na wspólnej platformie informatycznej.

Pierwszy krok zrobiła w tym kierunku polska Policja. W dniach 29–30 września br. w podwarszawskiej Jachrance odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca logistycznego zarządzania policją. Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele policji i innych służb ochrony porządku publicznego wszystkich państw Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących. Przyjechali reprezentanci kilkunastu państw, a z kraju – przedstawiciele wielu służb i resortów oraz wyższych uczelni; łącznie 160 osób. Organizatorem konferencji był komendant główny Policji, a na czele Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego stał nadinsp. Andrzej Trela, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki.

Skąd pomysł zorganizowania logistycznej konferencji?

– Kiedy zostałem powołany na stanowisko, spotkałem się z określoną sytuacją finansową i logistyczną. Sądziłem, że w ramach Unii Europejskiej pewnie istnieje jakaś platforma, gdzie jest wymieniana wiedza zarządcza. Uważałem, że nie warto wyważać otwartych drzwi. Niestety, moje przekonanie okazało się błędne – takiej platformy nie było. Zacząłem więc zdobywać informacje innymi kanałami, na przykład przez oficerów łącznikowych. Część państw mi wtedy odpowiedziała, a część odmówiła, bo informacje te, zgodnie z obowiązującymi w nich uregulowaniami, były zastrzeżone. W ciągu dwóch ostatnich lat miałem okazję przekonać się, że policje państw UE bardzo aktywnie współpracują w zakresie zwalczania przestępczości, ale zupełnie nie wymieniają informacji dotyczących zarządzania logistycznego. Czas to zmienić.

Przygotowując konferencję, Pańscy ludzie przygotowali i rozesłali do państw Unii Europejskiej kwestionariusz ankiety dotyczącej gospodarki transportowej, nieruchomości i systemów teleinformatycznych. Jaki był odzew?

– Odpowiedzi dostaliśmy z 16 państw. Może to oznaczać, że część policji w ogóle nie dokonuje analiz i nie ma informacji zarządczych, o które pytaliśmy. Przedstawiciele kilkunastu państw zaproponowali wystąpienia, a my wybraliśmy kilka z nich, które zostały zaprezentowane na konferencji. To był początek: pokazanie problemu, dyskusja i wypracowanie rekomendacji.

76 procent ankietowanych zauważyło kryzys, ale prawie jedna czwarta…

– ...w innym świecie żyje. Można to różnie interpretować. Po pierwsze: były państwa, jak Polska, które podejmowały działania niezwłoczne. Brak zasilenia budżetu Policji w końcu 2008 roku i redukcja wydatków w 2009 roku, bardzo negatywnie wówczas oceniane, spowodowały, że my nie mamy dziś sytuacji, jaka przydarzyła się innym państwom: Grecji, Hiszpanii, i nie tylko (rozmawialiśmy w dniu, kiedy media doniosły o kryzysie w policji niemieckiej – IF).

Dane podane przez respondentów są bardzo zróżnicowane. Wiadomo dlaczego?

– Te dane są wstępne, ale na ich podstawie można wyciągnąć pewne wnioski. W Belgii koszt kilometra jest bardzo wysoki. Dlaczego? Bo tam zdecydowano się na outsourcing pojazdów. Leasing jest bardzo wygodny, ale drogi. Pamiętajmy, że my też mieliśmy podobnie wysokie koszty, jak ma Belgia – kiedy w niektórych szkołach policyjnych kilometr kosztował 8 złotych.

Dlaczego średnio przebieg motocykli w Danii jest wysoki, a u nas niski? Z pewnością dlatego, że my mamy dużo motocykli i są one za mało wykorzystywane.

Jakie są wnioski z konferencji?

– Rekomendacje, które przedstawiliśmy, zostały jednomyślnie zaakceptowane. Proponujemy stworzenie platformy wymiany informacji, najlepszych praktyk. Jedna z naszych rekomendacji dotyczyła tego, żeby spotkania szefów policji odpowiedzialnych za zarządzanie weszły do kalendarza prezydencji. Następny krok zrobimy 10 listopada, podczas spotkania europejskich szefów policji. Zaprezentuję te rekomendacje i – jeśli zostaną one zatwierdzone przez szefów policji – staną się one wiążące. I będzie to nasz bardzo konkretny wkład w europejską współpracę.

Kto będzie organizował tę logistyczną platformę?

– Mogłaby powstać w ramach Europolu, który jest technicznie i informatycznie do tego przygotowany. My przygotowujemy kwestionariusze informacji, które powinny się na tej platformie spotykać. Warto wymieniać się nie tylko informacjami dotyczącymi kosztów, ale i narzędzi do zarządzania oraz projektów naukowo badawczych. Zaproponujemy wszystkim katalog informacji, inni dodadzą własne propozycje. Docelowo policje wszystkich państw unijnych będą wrzucały do wspólnej bazy dane, które mogą okazać się istotne i przydatne dla innych.

Dzięki temu, żeby się dowiedzieć, jak coś robią inni, nie będzie już Pan musiał wysyłać 26 e maili…

– Tak, przy każdej informacji będzie adnotacja o osobie odpowiedzialnej, z e mailem i telefonem. Inni są teraz w takim momencie, w jakim my byliśmy 2,5 roku temu. Teraz mówią: „mamy problem”. Hiszpania obniżyła wynagrodzenia, Niemcy zredukowali zatrudnienie o 9 procent. My wpierw zajęliśmy się swoimi problemami, ale teraz już możemy się naszymi doświadczeniami podzielić. No i prezydencja stała się dobrą do tego okazją. Nie chcemy wymyślać prochu.

Irena Fedorowicz
irena.fedorowicz@policja.gov.pl


W międzynarodowej konferencji logistycznej pod hasłem „Logistyczne zarządzanie jednostką budżetową – najlepsze praktyki i kierunki rozwoju” uczestniczyli przedstawiciele:

Rumunii, Luksemburga, Węgier, Belgii, Estonii, Łotwy, Danii, Niemiec, Wlk. Brytanii, Bułgarii, Szwecji, Francji i Turcji; Europolu i Cepolu; Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA, Ministerstwa Finansów, BBN, CBA, ABW, BOR, KG PSP, KG SG, RCB, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Prokuratury Generalnej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej; WAT, Politechniki Warszawskiej, Uczelni im. Łazarskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Politechniki Łódzkiej, CLKP, Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej; KGP, KWP oraz szkół Policji.