Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Europejska Kampania w sprawie Narkotyków. Nowe narkotyki syntetyczne.

Pod taką nazwą w czwartek 7 lipca w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona zagrożeniom wynikającym z pojawienia się narkotyków syntetycznych, w tym tzw. dopalaczy, i możliwości przeciwdziałania im. Konferencja zorganizowana została w ramach polskiej prezydencji w UE, podczas której zagadnienie walki z narkotykami będzie jednym z tematów przewodnich.

W konferencji udział wzięło 125 osób z Polski i zagranicy, m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk, zastępca szefa Wydziału Antynarkotykowego Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej Paola Tardioli-Schavio, prorektor ds. naukowych Aka-demii Ekonomii i Prawa w Moskwie prof. dr Oleg Aleksandrowicz Zaytsev. Moderatorką była Monika Richardson, a honorowymi go-śćmi byli francuska sportsmenka Gwaldys Patience Epangue, wło-ski muzyk Phase i Krzysztof Jarczewski z zespołu „Oddział Zamknięty”.

Ten ostatni przyznał, że sam „brał”, stąd wie o czym, gdy spo-tyka się młodymi ludźmi i tłumaczy im o szkodliwości narkotyków, w tym „dopalaczy”.
- W 15-tysięcznym Gubinie, do którego się przeniosłem były aż cztery sklepy z dopalaczami – powiedział. – Klientami byli i Polacy, i Niemcy, którzy masowo przechodzili na naszą stronę. Dochodziło do bardzo dziwnych scen.

Na fenomen popularności „dopalaczy” zwracali uwagę wszyscy goście i eksperci. Polska znalazła wyjście natury administracyj-nej, jednak w UE brakuje jednolitego prawa, stąd substancje te można przywozić choćby zza naszej południowej granicy.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że nie można ograniczać się do zwalczania produkcji i handlu, ale jednocześnie trzeba edukować młodzież i promować wśród niej zdrowy styl życia, przy czym należy robić to w sposób atrakcyjny.

- Zawsze mówimy, ile osób zażywa narkotyki, a nie mówimy ile tego nie robi, a przecież takich ludzi jest znacznie więcej, a więc to nie zażywanie, a nie sięganie po narkotyki jest modne i tak powinniśmy promować tę postawę – mówiła Gwaldys Patience Epangue, która regularnie jeździ do szkół, prowadząc kampanie antynarkotykową.

PK