Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Największa europejska konferencja na rzecz bezpieczeństwa SRC'11

W ramach przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 roku odbędzie się konferencja na rzecz bezpieczeństwa pod nazwą Security Research Conference - SRC’11. Konferencja będzie miała miejsce 19-21 września 2011 w Warszawie, w hotelu Hilton.

Podczas tegorocznej, szóstej już edycji Security Research Conference 2011 politycy, badacze, przemysł i użytkownicy końcowi z całej Europy spotkają się, aby wspólnie porozmawiać na temat rozwiązań prawnych, technologicznych i organizacyjnych dla największych wyzwań przed jakimi stoi dziś bezpieczeństwo publiczne.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące aspekty:
- Realizacja zadań z zakresu techniki kryminalistycznej w warunkach skażenia CBRN (chemicznego, biologicznego, radiologicznego i nuklearnego)
- Wykorzystanie technologii satelitarnych dla wsparcia bezpieczeństwa wewnętrznego - doświadczenia z powodzi w Europie w 2010 roku.
- Możliwości i korzyści z szerszego udziału partnerów z Krajów Trzecich w Siódmym Programie Ramowym.
- Bezpieczeństwo granic UE.
- Nowe technologie w postępowaniu karnym – wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości w XXI wieku.
- Wykorzystanie technologii podwójnego zastosowania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Poszukiwanie efektu synergii w obszarze współpracy EDA – FP7 Security.
- Zwiększenie bezpieczeństwa operacji finansowych.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania wypracowane w ramach międzynarodowych i krajowych projektów, takich jak na przykład system „Proteus”.

Do udziału w konferencji zaproszone zostanie grono ponad tysiąca osób z całej Europy. Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele m.in. :
- Parlamentu Europejskiego
- Komisji Europejskiej
- Sejmu i Senatu RP
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwa Obrony Narodowej
- Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wśród zaproszonych uczestników znajdzie się także kierownictwo Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodatkowo zaproszenie otrzymają także przedstawiciele środowiska naukowego, w tym rektorzy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, dyrektorzy instytutów badawczych, koordynatorzy europejskich programów badawczych realizowanych w ramach Siódmego Programu Ramowego UE, jak również wielu znamienitych reprezentantów świata nauki, przemysłu i polityki.

Na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji SRC’11 przewidywane jest Spotkanie Brokerskie z udziałem przedstawicieli firm, szkół wyższych, instytutów badawczych, użytkowników końcowych oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość:
- zaprezentowania swoich wyników badań i innowacyjnych technologii;
- znalezienia nowych partnerów dla wspólnych przedsięwzięć badawczo – rozwojowych;
- przedstawienia oferty swojej instytucji w zakresie międzynarodowej współpracy badawczej;
- zapoznania się z ofertami potencjalnych koordynatorów przyszłych europejskich konsorcjów badawczych.

Ponadto, konferencji towarzyszyć będzie wystawa naukowo-przemysłowa, sesja plakatowa oraz pokaz wybranych efektów krajowych i międzynarodowych programów badawczych z wykorzystaniem polskich robotów mobilnych do zastosowań specjalnych wyprodukowanych w PIAP.

Patronat Honorowy nad Security Research Conference 2011 objęli Minister Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezydent m.st. Warszawy.

Głównymi Patronami Medialnymi konferencji SRC’11 zostały Polska Agencja Prasowa, TVP Info, Polskie Radio dla Zagranicy oraz Rzeczpospolita. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęły także tygodniki Warsaw Business Journal oraz The Warsaw Voice. Patronami branżowymi zostały magazyn „Policja 997”, „Straż Graniczna. Magazyn”, „Nowa Technika Wojskowa” oraz Internal Security. Patronat nad konferencją SRC’11 objął także serwis rp.pl i portalsamorzadowy.pl

Security Research Conference jest corocznym, cyklicznym spotkaniem organizowanym przez dany kraj sprawujący Prezydencję. Poprzednie edycje miały miejsce począwszy od 2006 roku w Wiedniu, następnie w Berlinie, w Paryżu a w roku 2009 w Sztokholmie. W ubiegłym roku gospodarzem tej imprezy była Belgia, Oostende.

W tym roku po raz pierwszy niniejsze wyróżnienie otrzymała Polska, która organizować będzie to wydarzenie w Warszawie. Daje to unikalną okazję do zaprezentowania potencjału naszego kraju w obszarze badawczym i naukowym w świetle dyskusji nad przyszłością rozwiązań technologicznych, prawnych i organizacyjnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące Security Research Conference 2011 znajdują się na stronie www.src11.eu

Więcej informacji udziela:

Agnieszka Lefanowicz – Rzecznik Prasowy SRC’11
tel. 22/874 02 35
kom. 603 795 611
alefanowicz@piap.pl
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Konferencja SRC’11 jest organizowana przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów pod auspicjami Komisji Europejskiej oraz Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ponadto zaangażowanie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezydent m.st. Warszawy podnosi rangę tej konferencji.

Konferencja SRC’11 jest współfinansowana ze środków 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (FP7/2007-2013)