Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Sejm uchwalił ustawę o weteranach

Ustawa reguluje materialne i honorowe świadczenia dla tych, którzy uczestniczyli w misjach różnego rodzaju - pokojowych, stabilizacyjnych, humanitarnych, bez względu na to, czy są żołnierzami, pracownikami wojska, policjantami czy innymi funkcjonariuszami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych.

Uchwalona 30 czerwca ustawa reguluje status weterana, uprawnienia przysługujące weteranom, a także zasady i warunki korzystania z opisanych uprawnień.

Pliki do pobrania