Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

MSWiA o Euro 2012

17 marca br. odbył się w MSWiA briefing prasowy na temat „Bezpieczne Euro 2012”. Podsekretarz stanu Adam Rapacki poinformował dziennikarzy o ubiegłorocznych i planowanych na ten rok działaniach podejmowanych przez Radę Bezpieczeństwa Imprez Sportowych oraz służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo kibiców podczas Euro w 2012 roku.

Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych wspiera między innymi wszelkie inicjatywy mające na celu promocję sportu i zasad fair play wśród dzieci i młodzieży. Dziennikarze zapoznali się z realizacją programu „Kibice razem” skierowanego do aktywnych kibiców a koordynowanego przez spółkę PL.2012 oraz programów realizowanych przez MSWiA: „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” i „Razem bezpieczniej”. W ramach tego ostatniego przeprowadzono w 2010 roku konkurs wśród samorządów na popularyzację zasad kulturalnego kibicowania, na promowanie nawyków prawidłowego zachowania się podczas masowych imprez sportowych, czy upowszechniania sportu jako metody spędzania wolnego czasu.

Przedsięwzięcia Rady na rok 2011 dotyczyć będą dalszej ścisłej współpracy pomiędzy klubami sportowymi i kibicami oraz organizacjami zrzeszającymi kibiców a także szeroko zakrojonej profilaktyki.

Adam Rapacki ocenił również pracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stadionach i przedstawił planowane na 2011 rok działania podejmowane przez poszczególne służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Zaprezentował dziennikarzom koncepcję wprowadzenia na polskie stadiony piłkarskie tzw. „stewardingu” opracowaną przez Spółkę Euro 2012 oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Uwzględnia ona wszystkie działania o charakterze porządkowym, kwestie sprawowania wolontariatu, obsługi serwisowej oraz informacyjnej podczas mistrzostw UEFA EURO 2012, m.in. dla osób przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

Oprac. E.S.

Więcej o przygotowaniach do Euro 2012 w najbliższym, kwietniowym numerze miesięcznika "Policja 997".