Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Mężczyźni z białą wstążką

Policjant, dziennikarz, prywatny przedsiębiorca, działacze samorządowi zostali laureatami Wyróżnienia Białej Wstążki. Przyznawane jest ono mężczyznom, którzy aktywnie przeciwstawiają się przemocy i dyskryminacji wobec kobiet.

Wyróżnienia wręczone zostały 7 grudnia 2010 roku podczas uroczystej gali w warszawskim Teatrze Kamienica. Pomysłodawcami są dwaj policjanci, podinsp. Kazimierz Walijewski i st. sierż. Tomasz Pietrzak, organizatorami zaś Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier. Laureatów – spośród kandydatów zgłoszonych przez pokrzywdzone kobiety, pracowników instytucji i organizacje pozarządowe – wybrała kapituła, w składzie której były wyłącznie panie: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska‑Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor oraz Bożena Toeplitz.

UCZCIĆ PAMIĘĆ OFIAR

6 grudnia 1989 r. w Montrealu, w budynku politechniki, antyfeminista Marc Lepine zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ – jak tłumaczył – kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. Dwa lata później, w 1991 roku, grupa mężczyzn w Kanadzie zainicjowała kampanię Białej Wstążki – przypięli do piersi białe wstążki, aby dać sygnał, że złożyli przyrzeczenie, iż oni nigdy nie będą stosować przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Po kilku tygodniach białą wstążkę nosiło już 100 tysięcy Kanadyjczyków, a rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania Przeciwko Przemocy wobec Kobiet.

Dziesięć lat po tragedii w Montrealu, w 1999 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W ten sposób upamiętniła zamordowane na rozkaz dyktatora Rafaela Leonidasa Trujillo 25 listopada 1960 roku w Republice Dominikany działaczki na rzecz praw człowieka, siostry Mirabal (Patrię Mercedes, Minervę Argentinę i Antonię Marię Teresę). 10 grudnia uznany został również przez ONZ za Dzień Praw Człowieka. W okresie wyznaczonym przez te ważne dla praw kobiet daty, czyli 25 listopada – 10 grudnia, każdego roku na całym świecie prowadzona jest kampania Białej Wstążki. Ponad tysiąc organizacji z blisko 130 krajów podejmuje w tym czasie różne inicjatywy mające na celu upamiętnienie kobiet – ofiar przemocy.
Od kilku lat kampanie Białej Wstążki prowadzone są w Polsce, m.in. od 2009 r., dzięki inicjatywie Tomasza Pietrzaka, w Gdyni, a od ub.r. w Suwałkach, z inicjatywy Kazimierza Walijewskiego.

(...)

Laureaci Wyróżnienia Białej Wstążki 2010:

• Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania: mł. asp. Krzysztof Jakubik z KPP w Żyrardowie

Od 6 lat w pracuje w Policji. Zaczynał w patrolu interwencyjnym, gdzie – jak podkreśla –po raz pierwszy spotkał się ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Zobaczyłem, że przemoc jest nie tylko w rodzinach patologicznych, ale również w tzw. normalnych. Od trzech lat jest dzielnicowym. Aktywnie pomaga, szuka nowych rozwiązań dla osób potrzebujących. Często sprawcami przemocy są osoby nadużywające alkoholu. Jego kandydaturę zgłosiła młoda kobieta – to dzięki niemu podjęła działania, które doprowadziły do przerwania przemocy, jaką stosował wobec niej i bliskich ojciec. Mężczyzna został skazany na karę w zawieszeniu, mimo nadzoru kuratora dalej pił i maltretował rodzinę. W grudniu ub.r. kara została odwieszona, sprawca trafił na 1,5 roku do zakładu karnego.
Krzysztof Jakubik skończył resocjalizację. Jest żonaty, ma 5-letniego synka Wiktora.

• Instytucje i organizacje pomocowe: Tomasz Ciałowicz – przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Słomnikach, woj. małopolskie

Wykazał się ogromnym zaangażowaniem, pomysłowością i uporem, doprowadzając do powstania w gminie Słomniki czytelnego i sprawnie działającego systemu pomocy kobietom, które są ofiarami przemocy w rodzinie. Jest twórcą Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnych Programów Profilaktycznych.

• Osoby i instytucje publiczne: Paweł Pawlak – były wiceburmistrz Dzielnicy Wola w Warszawie, obecnie radny; Mirosław Starzyński – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola w Warszawie

Są współzałożycielami Koalicji Wolskiej na rzecz Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet. Paweł Pawlak w rozmowie z osobą weryfikującą jego zgłoszenie powiedział: Pracowałem jako strażnik miejski, gdzie stykałem się z aktami przemocy w rodzinie. Postanowiłem kontynuować swoją działalność i zaangażowałem się także w obecnej pracy. Nie mam oporów, by w każdej chwili stanąć w obronie kobiety. Mówi, że przemoc wobec kobiet jest obrzydliwą i jedną z najgorszych cech ludzkich.

• Pracodawcy: Trinh Hoai Nam – przedsiębiorca

Od wielu lat przebywa w Polsce, jest księgowym, prowadzi własną działalność. Wykazał się dużą odwagą, dając pracę, mimo oszczerstw i donosów, kobiecie, nad którą znęcał się mąż, wielu innych przedsiębiorców, nie chcąc kłopotów, zwalniało ją lub unikało jej zatrudnienia. Pan Trinh Haoi Nam i jego żona Ha pomogli też kobiecie urządzić mieszkanie, zaopatrywali ją i dzieci w żywność.

• Osoby prywatne: Krzysztof Strycharski

Przez wiele lat pracował z dwunastką przybranych dzieci, stworzył im, wraz z żoną Henryką Krzywonos, szczęśliwą rodzinę. Uczył je życia bez agresji i przemocy. Robił to pod swoim dachem, konsekwentnie i codziennie. Przysporzył nadziei i wiary w drugiego człowieka, że szacunek i miłość czynią cuda. Zawsze też wspierał swoją żonę, najsłynniejszą polską tramwajarkę, w jej walce o niepodległą Polskę.

• Media: Michał Olszański – dziennikarz radiowy i telewizyjny

Jego programy pokazują, jak aktywnie budować prawidłowe stosunki między ludźmi. Uczą szacunku do drugiego człowieka, akceptacji, tolerancji i empatii. Są one istotnym wkładem w budowanie społeczeństwa potrafiącego skutecznie przeciwdziałać agresji i przemocy – mówią osoby, które weryfikowały kandydaturę dziennikarza.

Grażyna Bartuszek
g.bartuszek@policja.gov.pl
Zdj. Andrzej Mitura

Cały tekst oraz rozmowy z wyróżnionymi policjantami – w drukowanej wersji miesięcznika „Policja 997”...