Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Można będzie kupować broń przez Internet

Dzisiaj Sejm zliberalizował przepisy dotyczące nabywania broni i obrotu nią. Osoby, które mają pozwolenie na broń, będą mogły kupić ją przez Internet.

Nowelę Ustawy o broni i amunicji oraz Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przygotowało MSWiA. Dokument zawiera przepisy dostosowujące polskie prawo do dyrektyw Parlamentu Europejskiego z maja 2008 r.

W nowelizacji zaproponowano przepis umożliwiający, zgodnie z prawem europejskim, nabywanie broni lub amunicji przez Internet oraz określono warunki tych transakcji. Ponadto cudzoziemiec zamieszkujący w Polsce i będący obywatelem państwa członkowskiego UE może posiadać broń łowiecką lub sportową łącznie z amunicją – pod warunkiem, że jej posiadanie nie jest zabronione w Polsce.

W noweli zmieniono i rozszerzono też definicję obrotu amunicją oraz włączono przepis, na podstawie którego zabronione jest przerabianie broni (chodzi tu zwłaszcza o przeróbki pistoletów gazowych). Nowela mówi także o replikach broni palnej: to urządzenia, których budowa odwzorowuje konkretny model broni palnej.

Wprowadzono też nowe zapisy dotyczące wydawania europejskiej karty broni palnej. Będzie to dokument imienny, potwierdzający uprawnienie do posiadania broni palnej, wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, który umożliwia legalne posiadanie i używanie broni w innym państwie członkowskim. W karcie mają być uwzględnione m.in. tożsamość posiadacza pozwolenie na broń, dane identyfikacyjne broni palnej, data ważności karty oraz cel lub warunki pozwolenia.

Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek zakłada możliwość wydawania pozwolenia na broń do celów rekreacyjnych. Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

AW/PAP