Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Niezwykłe skutki... cd

Toruński sąd wyłączył się z rozpatrywania sprawy zawieszenia st. sierżanta Andrzeja Rosoła, bohatera naszego artykułu pt. „Niezwykłe skutki zwykłej interwencji” z aktualnego numeru „Policji 997”.

Termin rozpatrzenia zażalenia na zawieszenie policjanta w czynnościach wyznaczony na 21 kwietnia jest nieaktualny, sprawa trafi do sądu w innym mieście.