Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Urlopy egzaminacyjne

MSWiA pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie urlopów policjantów. Zmiany będą dotyczyć urlopów okolicznościowych związanych:

- ze skierowaniem na studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia albo studia podyplomowe do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
- odbywaniem szkolenia zawodowego podstawowego albo szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w systemie samokształcenia kierowanego
- ze skierowaniem na egzamin oficerski.

W myśl nowelizacji w pierwszym przypadku policjantowi będzie przysługiwał urlop okolicznościowy w wymiarze jednego dnia roboczego na przygotowanie się do każdego egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu przedmiotu i 21 dni roboczych w ostatnim roku studiów wyższych pierwszego stopnia lub drugiego stopnia, albo 7 dni roboczych w ostatnim semestrze studiów podyplomowych, na przygotowanie pracy dyplomowej lub przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego, jeżeli program tych studiów to przewiduje.

W drugim przypadku przełożony właściwy w sprawach osobowych będzie mógł udzielić płatnego urlopu okolicznościowego w wymiarze jednego dnia na przygotowanie do każdego egzaminu.

Policjantowi skierowanemu na egzamin oficerski ma przysługiwać płatny urlop okolicznościowy w wymiarze czterech dni roboczych na przygotowanie do egzaminu.

Projekt nie przewiduje urlopów dla przystępujących do egzaminów poprawkowych, komisyjnych, a także ponownych egzaminów oficerskich.

Projekt znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych z terminem na zgłaszanie uwag do dnia 9 września 2009 r.