Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

15 mln zł na zaległe świadczenia

Na dzisiejszej naradzie komendantów w CSP w Legionowie gen. insp. Andrzej Matejuk powiedział, że w pierwszej połowie lipca na zaległe świadczenia zostanie przeznaczone 15 mln zł.