Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Emerytury i renty mundurowych z niepełną wysługą lat, dorabiających od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, będą obniżone nie więcej niż o 25 proc.

Emerytury i renty mundurowych z niepełną wysługą lat, dorabiających do emerytury od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, będą obniżone nie więcej niż o 25 proc. - przewiduje projekt nowelizacji, dotyczący emerytur służb mundurowych, przyjęty przez sejmowe komisje: spraw wewnętrznych i administracji oraz polityki społecznej i rodziny.Projekt dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2008 roku. (PAP)