Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Jak to robią w Europie

Europejski policjant jest w służbie średnio od 20 do 30 lat, maksymalnie do 65. roku życia - zwłaszcza na wyższych stanowiskach.

Przepisy emerytalne dotyczące policjantów w Europie są bardzo zróżnicowane. Staż służby, po którym można iść na emeryturę, waha się od 15 lat (Słowacja) do 40 lat (Niemcy). Podobnie jest z wysokością uposażenia emerytalnego - może to być tylko 20 proc. wynagrodzenia (Czechy) do niemal 100 proc. w Austrii, gdzie przepracowane nadgodziny przelicza się na punkty.

Coś za coś

Wcześniejsza emerytura jest czasami możliwa ze względów zdrowotnych, lecz np. w Niemczech musi to być choroba zawodowa policjanta. Tam też można odejść ze służby wcześniej, ale trzeba mieć co najmniej 50-55 lat.

W Bułgarii policjanci po osiągnięciu 60. roku życia są obowiązkowo zwalniani, bez względu na to, czy spełniają warunki przejścia na emeryturę czy też nie. Mogą zrezygnować z pracy w policji przed 25. rokiem służby, ale wtedy idą na emeryturę zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu ubezpieczeń społecznych i tracą uprawnienia do emerytury policyjnej.

Do policjantów holenderskich stosuje się ustawę emerytalną dotyczącą wszystkich urzędników państwowych. Prawa emerytalne nabywa się ze względu na wiek (65 lat), a nie długość pracy. Jednak policjanci wynegocjowali możliwość przejścia na emeryturę w wieku 61 lat dla wszystkich i 60 lat dla osób na tzw. ciężkich stanowiskach. Najwięcej funkcjonariuszy odchodzi na emeryturę w wieku 62 lat, ponieważ wtedy osiąga się najkorzystniejszy przelicznik finansowy.

Z pomocą psychologa

Gdy policjant holenderski zgłosi chęć odejścia na emeryturę, kieruje się go na dwutygodniowy kurs. Może wziąć w nim też udział partner życiowy policjanta. Na kursie psychologowie przygotowują ich do funkcjonowania w nowej sytuacji życiowej, jaką jest emerytura.

W Czechach już po 15 latach służby policjant może uzyskać dodatek za wysługę lat w wysokości 20 proc. swojego wynagrodzenia brutto (średnia z ostatniego przepracowanego roku). Wypłaca się go również w przypadku podjęcia innej pracy. Co roku przez pięć lat rośnie on o 5 proc., po pięciu - o 3 proc. rocznie, do maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia po 30 latach służby. Jest on wypłacany policjantowi do końca życia - gdyby wysokość jego emerytury w wieku 62 lat, naliczonej według ogólnych zasad, była niższa od dodatku, czeskie MSW wyrównałoby tę różnicę.

Przelicznik miesięczny

W Słowenii od 2001 r. nie obowiązują przepisy o zwiększonych świadczeniach emerytalnych, zgodnie z którymi 12 miesięcy pracy w Policji dawało 16 miesięcy pracy, od której liczono podstawę emerytury. Jednak pracujący na stanowiskach o zwiększonym czasie służby, od której liczy się staż emerytalny, nadal są uprawnieni do zwiększonych świadczeń emerytalnych i do obniżenia wieku emerytalnego. Warunek to 25 lat służby dla mężczyzn i 23 lata dla kobiet. Zatem pracownik, który ma 120 miesięcy (czyli tyle, ile dostał dzięki zwiększonym świadczeniom emerytalnym) odliczonych od wieku 58 lat, może iść na emeryturę mając 48 lat.

Wcześniejsza emerytura słoweńskiego policjanta jest możliwa, gdy mężczyzna ma 30 lat stażu emerytalnego, a kobieta 25. Jednak co najmniej 15 lat trzeba przepracować w policji.

AW
infografika Krzysztof Zaczkiewicz

1. Po ilu latach służby
(lub w jakim wieku)
policjant może przejść na emeryturę?

2. Jaki procent zarobków
stanowi minimalna emerytura?

3. Jaki procent zarobków
stanowi maksymalna emerytura; po ilu latach służby (w jakim wieku)
można ją otrzymać?

Austria
1. wiek 65 lat
2. 80 proc. pensji
3. do 98 proc. - za punkty za przepracowane nadgodziny

Czechy
1. 30 lat służby
2. 20 proc. wynagrodzenia
3. 50 proc. ostatniej pensji

Estonia
1. 20 lat służby; wyższe stanowiska -emerytura w wieku 60 lat, niższe - 55 lat
2. 20 lat służby i wiek 50 lat - 50 proc. ostatniego uposażenia
3. 75 proc. pensji

Holandia
1. wiek 61 lat
2. wysokość emerytury zależy od stażu służby
3. 80 proc. ustawowej płacy minimalnej netto

Irlandia
1. 25 lat służby
2. najwyższa pensja z danego roku służby - na jej podstawie obliczane świadczenie emerytalne;
3. pełna emerytura po 30 latach służby, wysokość świadczenia zależy od stanowiska

Niemcy
1. 40 lat pracy
2. określony procent wysokości ostatniego uposażenia bez dodatków
3. 73,5 proc. ostatniego uposażenia bez dodatków, możliwa w wieku 60-65 lat

Rumunia
1. 20-25 lat służby
2. ok. 70 proc., zależy od stanowiska i wysługi
3. ok. 80 proc. pensji z ostatniego roku

Słowacja
1. 15 lat służby
2. 30 proc. zarobków brutto
3. 60 proc. (liczy się 10 ostatnich lat, a zwłaszcza najlepszy rok)

Słowenia
1. mężczyźni 25 lat służby,
kobiety 23 lata
2. 65 proc. dochodów
3. 85 proc. uposażenia

Wielka Brytania
1. 35 lat służby
2. średnia zarobków z ostatnich 10 lat służby
3. nie mniej niż dwie trzecie średniej emerytury


Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.