Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Deszcz kasy

- Miliony dla Policji - z Funduszu Wsparcia Policji i darowizn - Blisko 85 milionów złotych w ramach tzw. Funduszu Wsparcia Policji i 654 929 zł w formie darowizn udało się pozyskać wszystkim komendom wojewódzkim Policji w ubiegłym roku.

Kwoty te stanowią niewielki procent policyjnego budżetu, ale bez nich, według wojewódzkich szefów logistyki, byłoby bardzo źle. Najwięcej dostała, poza KSP, KWP w Krakowie.

REKORDZIŚCI

10 130 161,93 zł w gotówce oraz 470 000 zł w postaci darowizn rzeczowych to środki pozabudżetowe pozyskane w ubiegłym roku przez KWP w Krakowie (to rekord w skali kraju). Stanowiły one (z wyłączeniem darowizn) 2,2 procent budżetu KWP oraz komend miejskich i powiatowych w 2007 r.

- W tym roku nie będzie gorzej - zapewnia insp. Andrzej Strzałba, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji ds. logistyki KWP w Krakowie. - Na początku kwietnia podpisaliśmy porozumienia na 9 140 000 zł i jestem pewien, że kwota ta jeszcze wzrośnie.

- Jak udaje się to osiągnąć?

- Po prostu robimy swoje - mówi komendant Strzałba. - Zachęcamy komendantów miejskich i powiatowych do jak najlepszej współpracy z lokalnymi samorządami. Zawsze największe sukcesy mieliśmy w Krakowie, gdzie prezydent miasta doskonale rozumie nasze problemy. Ostatnio do grona znaczących darczyńców dołączają władze samorządowe w innych miastach, np. w Nowym Sączu, w Tarnowie. Finansują np. dodatkowe patrole na ulicach. Korzyść z tego jest obustronna.

Największą obecnie inwestycją finansowaną przez władze miasta jest budowa VI Komisariatu Policji Kraków-Podgórze - kontynuuje komendant. - W ubiegłym roku samorząd przeznaczył na ten cel milion zł, w bieżącym kolejne 5 mln zł, a w przyszłym, na zakończenie budowy, obiecał jeszcze 2,5 mln zł. Niezależnie od tego realizujemy program bezpieczne miasto. Każda rada dzielnicy w nim uczestniczy. Dzięki temu w ub.r. dostaliśmy 760 000 zł od samorządów na dofinansowanie rzeczowe, remonty i 1 238 000 zł na 42 samochody (w sumie na samochody przeznaczyliśmy 1 522 000 zł w całym województwie). Wiadomo już, że w 2008 roku kupimy kolejne 22 pojazdy i mam nadzieję, że nie jest to ostatnie słowo. Ponadto mamy już "zakontraktowane" 880 000 zł na sprzęt informatyczny. A skoro o nim mowa, to dostajemy go także w formie darowizn rzeczowych od organizacji samorządowych - w ubiegłym roku za 469 000 zł. Sprzęt ten trafia do małych komisariatów, gdzie do dziś jeden komputer musi wystarczyć dla trzech, czterech policjantów. Każda taka darowizna ma więc ogromne znaczenie, bo ułatwia i usprawnia pracę funkcjonariuszy.

OD LATAREK PO SAMOCHODY

W 2007 r. jednostki Policji garnizonu łódzkiego otrzymały dotacje i darowizny ze źródeł zewnętrznych na łączną kwotę 5 603 750 zł, w tym w ramach Funduszu Wsparcia Policji -4 209 801,73 zł oraz 202 181,81 w formie darowizn.

- Środki te przeznaczyliśmy na dofinansowanie kosztów utrzymania pododdziałów służby kandydackiej - informuje Krzysztof Pacholski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji ds. logistyki KWP w Łodzi - oraz na zakup paliwa do pojazdów służbowych, wyposażenia specjalnego (kajdanki, kabury, pałki, latarki, zestawy kamizelek, walizki oględzinowe itp.). Z tych środków kupiliśmy drukarki, radiotelefony, kamery, aparaty cyfrowe, dyktafony itp. Część z nich poszła na dofinansowanie prac remontowych w jednostkach powiatowych i komisariatach Policji, a także kosztów dokumentacji projektowej, kupno papieru do drukarek i kserokopiarek, zakupy inwestycyjne (takie jak: samochody, motocykle, zestawy komputerowe, kamery cyfrowe itp), a także fotoradary i zestawy komputerowe (te dwa ostatnie z darowizn pieniężnych). Natomiast z rzeczowych otrzymaliśmy: sprzęt łączności i informatyki (zestawy komputerowe, laptopy, drukarki, telefaksy), sprzęt kwaterunkowy (szafy, meble biurowe, fotele obrotowe, niszczarki, odkurzacze), paliwo, sprzęt techniki policyjnej (czyli alkometry, aparaty cyfrowe, odtwarzacz DVD, telewizor itp.) - łącznie za 1 191 766 zł.

- Ta wyliczanka świadczy, jak bardzo bylibyśmy ubodzy bez tego wsparcia - mówi komendant Pacholski. - Zgodnie z deklaracjami oraz już podpisanymi porozumieniami i umowami z jednostkami samorządu do KWP i pozostałych jednostek województwa łódzkiego wpłynie w tym roku 6 710 000 zł z dotacji oraz darowizn finansowych i rzeczowych. Przeznaczymy to na kupno pojazdów (4 714 000 zł) i na pokrycie koszów utrzymania służby kandydackiej (1 600 000 zł). Jednostki samorządu terytorialnego deklarują w br. darowizny rzeczowe, takie jak: sprzęt łączności i informatyki (zestawy komputerowe, drukarki, oprogramowanie, telefaksy, radiotelefony itp), sprzęt i materiały techniki biurowej (niszczarki, kserokopiarki i... maszyny do pisania), sprzęt kwaterunkowy (m.in. meble), paliwo do pojazdów służbowych, a także kupno psów służbowych patrolowo-tropiących. Obiecują również wykonanie i dofinansowanie prac remontowych. Policjanci dostaną sprzęt specjalistyczny i wyposażenie (latarki, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, alkomaty, alkotesty itp).

PÓŁ PROCENTA

1 578 167,21 zł pozyskała w ubiegłym roku KWP w Lublinie w ramach pozabudżetowych środków finansowych. 841 102,94 zł w ramach Funduszu Wsparcia Policji, 171 335,33 zł z darowizn w formie finansowej i 565 728,94 zł - w formie rzeczowej.

Środki te przeznaczono na kupno paliwa, sprzętu transportowego, biurowego, informatycznego oraz dodatkowe służby patrolowe i remonty obiektów. Jednostki szczebla powiatowego w 2007 r. otrzymały darowizny rzeczowe - sprzęt informatyczny, wyposażenie biurowe, wykrywacze metalu, narkotesty, alkometry, aparaty fotograficzne oraz paliwo. Łącznie z darowiznami stanowi to 0,48 proc. budżetu policji w całym województwie.

- Do tej pory w pierwszym kwartale br. otrzymaliśmy 344 590,65 zł - informuje Henryk Rudnik, od niedawna zastępca komendanta wojewódzkiego Policji ds. logistyki KWP w Lublinie. - Trudno mi powiedzieć, ile jeszcze wpłynie, ale na pewno środki te zostaną przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne, zakupy paliwa, materiałów remontowych, sprzętu administracyjno-biurowego, na remont Policyjnej Izby Dziecka przy KWP w Lublinie. Z tych środków planujemy kupić również psa do wykrywania narkotyków.

- Deficyt paliwa, niewystarczająca liczba radiowozów czy braki w sprzęcie informatycznym i materiałach remontowych to tylko przykładowe bolączki - kontynuuje Henryk Rudnik, - a nasz budżet nie zawsze jest w stanie je zaspokoić. Dlatego darowizny mają tak wielkie znaczenie. Musimy więc jak najczęściej uświadamiać naszym darczyńcom, że oferowana przez nich pomoc niesie ze sobą obustronne korzyści. Dla mieszkańców - zwiększenie liczby patroli i radiowozów przyczynia się do zapewnienia poczucia ich bezpieczeństwa, dla policjantów - możliwość pełnienia dodatkowych płatnych służb i lepsze warunki pracy dzięki poprawie policyjnej infrastruktury.

TADEUSZ NOSZCZYŃSKI
zdj. Andrzej Mitura


 
Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.