Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Modernizacja Policji

- Nie przepadnie ani jedna złotówka - twierdzi nadinsp. Henryk Tusiński, zastępca komendanta głównego ds. logistyki

Czy zauważył Pan już jakieś nieprawidłowości w działaniach logistyki KGP?
- Zbyt krótko pracuję na tym stanowisku, by na to pytanie odpowiedzieć. Z pewnością trzeba będzie usprawnić czy wesprzeć procedury związane z zamówieniami publicznymi, by opracowywane w KGP specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nie budziły tylu kontrowersji.

Będzie zmieniał Pan ludzi, którzy zajmują się obecnie przetargami?
- Zmian personalnych nie przewiduję, chcę natomiast sprawdzić, gdzie są jakieś rezerwy, czy można ewentualnie przesunąć pracowników na inne stanowiska. Na pewno trzeba będzie wesprzeć Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów KGP. Wymagają tego zadania wynikające z ustawy o modernizacji Policji.

(...)

Aktualne są plany ujednolicenia floty pojazdów, czy z nich zrezygnowano?
W dalszym ciągu zakładam standaryzację floty pojazdów policyjnych przy zakupach realizowanych ze środków programu modernizacji Policji. Podtrzymuję w całej rozciągłości pomysł zakupu pojazdów bazowych (takich jak samochody osobowe, samochody osobowo-terenowe czy furgony) tej samej marki i modelu. Przez to przetarg jest nieporównywalnie trudniejszy do przeprowadzenia, bo firmy samochodowe wiedzą, że teraz walczą o całość zamówienia na następne 3 lata.

(...)

I na koniec - czy rzeczywiście Policja zmarnuje środki przyznane na modernizację, jak sugeruje to prasa i policyjni związkowcy?
- Za wydatkowanie środków na modernizację odpowiadają również komendanci wojewódzcy, komendanci szkół policyjnych i poszczególne biura w KGP. Jest ogromna mobilizacja. Zrobimy wszystko, żeby nie zmarnować ani jednej złotówki. Obawy przewodniczącego ZG NSZZP Antoniego Dudy (patrz nr 12/07 - red.) o to, że przepadną setki milionów złotych, są całkowicie bezzasadne.

Dziękuję za rozmowę.

Tadeusz Noszczyński
zdj. Andrzej Mitura


Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.