Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Drgnęło w mundurach

Badanie sondażowe projektów umundurowania dla funkcjonariuszy Policji, które zapowiadaliśmy w kwietniowym numerze miesięcznika "Policja 997", zostało zakończone.

Sondaż przeprowadzono od 25 kwietnia do 8 maja br. z inicjatywy zastępcy komendanta głównego Policji ds. logistyki Tomasza Karczewskiego w jednostkach Policji szczebla powiatowego i miejskiego. Jego celem było poznanie preferencji policjantów i policjantek co do kroju i estetyki projektowanego umundurowania dla polskiej Policji. (...)

Ankietę za pośrednictwem Internetu wypełniło 756 policjantów z całego kraju zgodnie z instrukcją, którą przesłano do kierowników jednostek terenowych szczebla KMP i KPP. Do instrukcji dołączono listę indywidualnych loginów i haseł, za pomocą których policjanci logowali się do serwisu internetowego (...)


 

Funkcjonariuszy, biorących udział w badaniu, poproszono o dokonanie oceny czterech projektów umundurowania autorstwa: Bernarda F. Hanaoki, Marii Kuźmy, Piotra Suchockiego i Michała Szulca, a następnie o wybranie dwóch najlepszych, tj. tych, które w największym stopniu spełniają oczekiwania respondentów. Przedstawione projekty nie zawierały nazwisk autorów, lecz zostały oznaczone numerami od 1 do 4. (...)

 

Zwyciężył projekt nr 1 - Piotra Suchockiego. Na pierwszym miejscu umieściło go

 

55 proc. uczestników sondażu. Na pozostałych miejscach znalazły się w kolejności projekty: nr 2 - Michała Szulca (19 proc.), nr 3 - Bernarda F. Hanaoki (17 proc.) oraz nr 4 -Marii Kuźmy (10 proc.)*.

TADEUSZ NOSZCZYŃSKI

 

 

          

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.