Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Droga do Schengen otwarta

11 milionów euro uratowane! Policja wygrała sprawę w sądzie. Wyrok jest prawomocny. Budowa Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) wraz z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu Systemu Informatycznego Schengen (CW PK SIS II) i Systemu Informacji Wizowej (VIS) zostanie rozpoczęta zgodnie z unijnym harmonogramem. (...)

KONKURS PRZED SĄDEM

Konkurs na budowę i wdrożenie systemu SIS II, wartego 50 mln zł, wygrała firma HP Polska. Przegrani dołożyli wszelkich starań, by podważyć zasadność konkursu i unieważnić postępowanie. Po ogłoszeniu werdyktu Sądu Konkursowego firmy IBM i WASKO oprotestowały rezultaty i wniosły skargę do zespołu arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych. 29 grudnia 2006 r. wydali oni orzeczenie nakazujące unieważnienie postępowania z uwagi na wadę prawną.

Kilka dni później "Puls Biznesu" i parę innych gazet napisało, że resort spraw wewnętrznych musi przygotować się na kompromitację. (...)

6 marca br. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził między innymi, że regulamin konkursu sporządzony został w sposób właściwy i czytelny, a tryb postępowania nie naruszał postanowień ustawy i nie zawierał wad prawnych. (...)

- Tylko tryb konkursowy pozwalał na to, aby poszczególne firmy informatyczne, zdecydowanie lepiej orientujące się w swoich możliwościach i wymaganiach systemu, mogły go opracować - mówi podkom. dr inż. Andrzej Machnacz, dyrektor BŁiI. - Komisja konkursowa wybrała rozwiązanie pod każdym względem najlepsze, mieszczące się w budżecie (około 5 mln zł mniej niż zaplanowano).

- Nie ukrywam, że odetchnąłem z ulgą - dodaje dyrektor BŁiI KGP. - Gdybyśmy przegrali w sądzie, zamierzałem podać się do dymisji.


TADEUSZ NOSZCZYŃSKI
zdj. Anna Michejda

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.