Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Modułem w papiery

Na nadmiar papierkowej roboty w Policji narzekano zawsze. W pionach kryminalnym i dochodzeniowym najczęściej. Nie bez przyczyny. Jest szansa, że już tak nie będzie. Wszystko za sprawą laptopa, przenośnej drukarki atramentowej, cyfrowego aparatu fotograficznego oraz odpowiedniego oprogramowania.

Projekt o roboczej nazwie "Elektroniczny moduł procesowy" powstaje w Biurze Kryminalnym we współpracy z Biurem Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Istotą tworzonego systemu jest możliwość wykorzystywania raz wprowadzonej informacji na każdym etapie policyjnych czynności oraz przetwarzania jej w różnych bazach danych: rejestracji kryminalnej, ewidencji dowodów rzeczowych, dokumentowania w rejestrze śledztw i dochodzeń, analizach statystycznych itd. (...)

(...) Funkcjonariusz będzie mógł skorzystać z gotowych aplikacji, po prostu naciskając klawisze komputera, na poziomie przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, opisania śladów w miejscu zdarzenia czy też pism statystycznych.

KROK PO KROKU

- Policjant będzie poruszał się "krok po kroku" zgodnie ze wskazaniami programu - mówią dochodzeniowcy mł. asp. Sławomir Malecki z Bydgoszczy i podkom. Wiesław Raczyk z Poznania, testujący elektroniczny moduł procesowy w Biurze Kryminalnym KGP. - System zawiera pola, których wypełnienie jest niezbędne, inaczej nie będzie możliwe zakończenie pracy. Wyeliminuje to potencjalne błędy w pismach wynikające z pomyłek, a niekiedy z chęci nadmiernego uproszczenia sobie pracy. (...)

(...)

TESTOWANIE W TERENIE

Te i inne wersje aplikacji będą dokładane w miarę zgłaszania uwag przez policjantów wyznaczonych do sprawdzenia modułu w praktyce. Pięć 4-osobowych zespołów (policjanci testujący plus koordynator) z garnizonów: stołecznego, zachodnio-pomorskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego rozpoczyna 19 marca pięciodniowe przeszkolenie, a następnie półroczne testowanie w terenie. (...)


PRZEMYSŁAW KACAK

Według założeń Biura Kryminalnego KGP w katalogu aplikacji zdarzeń mają znaleźć się następujące przestępstwa:
1) zabójstwo - art. 148 k.k.,
2) nieumyślne spowodowanie śmierci - art. 155 k.k.,
3) bójka lub pobicie, w tym z użyciem niebezpiecznego przedmiotu - art. 158 lub 159 k.k.,
4) sprowadzenie katastrofy - art. 163 k.k.,
5) sprowadzenie katastrofy w komunikacji - art. 173 k.k.,
6) wypadek drogowy - art. 177 k.k.,
7) zgwałcenie - art. 197 k.k.,
8) znęcanie - art. 207 k.k.,
9) łapownictwo - art. 228 k.k. lub 229 k.k.,
10) znieważenie, ograbianie zwłok, grobu lub miejsca spoczynku zmarłego - art. 262 k.k.,
11) nielegalny wyrób lub posiadanie broni - art. 263 par. 1, 2 k.k.,
12) kradzież cudzej rzeczy lub energii elektrycznej - art. 278 par. 1, 5 k.k.,
13) kradzież z włamaniem - art. 279 k.k.,
14) rozbój - art. 280 k.k.,
15) "kradzież" impulsów - art. 285 k.k.,
16) uszkodzenie mienia - art. 288 k.k.,
17) zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia - art. 289 k.k.,
18) wyrąb drzewa w lesie - art. 290 k.k.,
19) określone w "Rozdziale 7. Przepisy karne ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii".
Tworzony program będzie też umożliwiał obsługę zdarzeń, które zakwalifikowane zostaną jako wykroczenia. Dlatego znajdą się w nim stosowne druki.

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.