Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Będzie na pewno

Podwyżka 2007

Projekt ustawy budżetowej na 2007 rok zakłada, że przeciętne uposażenie policjanta wyrażone mnożnikiem ma wzrosnąć z 2,03 do 2,18. Na podwyżki zaplanowano około 250 milionów złotych, nie licząc nagród rocznych. Oznacza to, że pensja funkcjonariusza wzrośnie średnio o około 220 złotych.

Jest już projekt podziału tych pieniędzy. Potrzebna jest jeszcze zmiana rozporządzenia MSWiA z 6 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. Najważniejsza zmiana ma dotyczyć zwiększania dodatków podczas pełnienia służby przez policjanta na konkretnym stanowisku. Teraz nie będzie już można podwyższać go na czas nieokreślony, jedynie okresowo.

Projekt zmian rozporządzenia MSWiA z 6 grudnia 2001 r. znajduje się na stronie: bip.kgp.policja.gov.pl.

WLICZA SIĘ DO EMERYTURY

Obecna podwyżka dodatków ma być wprowadzona na czas określony w cyklach półrocznych. Wielu policjantów wolałoby raczej zwiększenie mnożników niż dodatków, bo boją się, że podwyżka nie wliczy im się do emerytury.
- To nieprawda - mówi kom. Artur Jopek, p.o. dyrektora Biura Finansów KGP. - Dodatek służbowy i funkcyjny, chociaż przyznawane są na czas określony, mają charakter stały i są wliczane do podstawy emerytury i pochodnych od uposażenia, takich jak odprawy i trzynastki.

WEDŁUG OCENY, A NIE UZNANIA

Antoni Duda, przewodniczący NSZZP, ma wątpliwości, czy podwyżki w formie dodatków będą sprawiedliwe. - Nie ma jasnych zasad podziału tych środków - mówi. - To zbyt duże pieniądze, żeby je dzielić dowolnie. Dlatego domagamy się uzgodnienia z nami kryteriów ich przyznawania. Zaproponowaliśmy, aby co najmniej 50 procent kwoty podwyżki przeznaczyć na wzrost mnożników uposażenia zasadniczego. Jeżeli cała podwyżka ma iść w dodatki, to specjalny zespół do ich rozdysponowania nie jest potrzebny, bo w ostatecznym rozrachunku pieniądze i tak podzielą przełożeni. Badania CBOS z października 2006 roku wykazały, że policjanci są w złej sytuacji materialnej. Sądzę, że taki podział nowych pieniędzy nie poprawi ich bytu. Obawiam się też, że gdy pieniądze spłyną na przykład w kwietniu, nikt nie wypłaci ich z wyrównaniem od stycznia.

Kierownictwo Policji zapewnia jednak, że kryteria przyznawania podwyżki dodatków nie będą dowolne. Sumy będą zależały od pisemnej oceny okresowej pracy policjanta.

- Nawet jeśli podwyżka zostanie wypłacona w kwietniu, to z wyrównaniem od stycznia - mówi dyrektor Jopek.

PAWEŁ CHOJECKI

Kto nie dostanie podwyżki dodatku

- ukarani dyscyplinarnie, których kara jeszcze nie została zatarta;
- policjanci, u których w opinii służbowej stwierdzono nieprzydatność lub niewywiązywanie się z obowiązków przed upływem 6 miesięcy od jej wydania;
- skazani prawomocnym wyrokiem lub ci, którym warunkowo umorzono postępowanie karne przed upływem roku;
- funkcjonariusze, którzy otrzymali ogólną ocenę okresową poniżej wymagań, przed upływem 6 miesięcy od jej sporządzenia;
- policjanci w służbie kandydackiej;
- odbywający szkolenie podstawowe.
- Obowiązujące rozporządzenie MSWiA określa, że kursanci nie mają dodatków służbowych, więc nie ma możliwości prawnej, żeby dostali podwyżkę - tłumaczy nadkom. Krzysztof Choiński, zastępca dyrektora Biura Prawnego KGP.


Marek Bieńkowski, komendant główny Policji:

- Chcemy przyciągnąć do Policji młodych ludzi i utrzymać w służbie doświadczonych funkcjonariuszy. Wzrosną zarobki 97 proc. policjantów. Ściśle określiliśmy kryteria wykluczenia z podwyżki. Wskazujemy też kwotę minimalną. Będzie to zapewne 170 złotych. Określając zaś kwotę maksymalną na każdym stanowisku, nie pozwalamy na zbyt wielkie dysproporcje w zarobkach. Przełożony musi uzasadnić wysokość podwyżki oceną okresową. Pomimo tak wielu zabezpieczeń przed nieprawidłowościami, w razie stwierdzenia przyznania podwyżki na podstawie innych kryteriów niż solidna praca, będą interweniowały komórki kontrolne.
Podwyżka dodatków służbowych i funkcyjnych jest oczywiście uwzględniana przy naliczeniu podstawy emerytury. Zaniepokojonych plotkami chciałbym uspokoić, że nikt nie planuje zmian w policyjnych emeryturach.
W roku 2008 przewidywana jest podwyżka mnożników w grupach zaszeregowania na poszczególnych stanowiskach.
Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.