Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Żandarm i policjanci

Z czasów napoleońskich wywodzi się dualizm funkcji policyjnych, który jest cechą charakterystyczną systemu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w Republice.

Policja państwowa (La Police Nationale) i żandarmeria (La Gendarmerie) wykonują te same zadania i współpracują ze sobą, choć podlegają dwóm ministerstwom: spraw wewnętrznych i obrony.

POLICJA CZY ŻANDARMERIA

Obie siły porządkowe różni kompetencja terytorialna - policja działa przeważnie w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, żandarmeria zaś przydzielona jest do małych miasteczek i terenów wiejskich. Ponadto w stu departamentach są jednostki policji municypalnej, które podlegają merowi. Zajmują się one utrzymywaniem porządku publicznego oraz lokalnym ruchem drogowym.
Ponieważ rekrutacja do obu służb jest oddzielna, nie ma możliwości przejścia z policji do żandarmerii i odwrotnie. Chętnych do pracy w policji, inaczej niż w Polsce, nie brakuje - pensja na początek to około 1500 euro. By ubiegać się o przyjęcie w szeregi policji, trzeba być obywatelem Republiki Francuskiej. (...)

PŁONĄCE PRZEDMIEŚCIA

 

Pod koniec października 2005 r. na paryskich przedmieściach, zamieszkanych przez imigrantów z krajów muzułmańskich, wybuchły największe od 1968 r. zamieszki. Ich bezpośrednią przyczyną była przypadkowa śmierć dwóch chłopaków, którzy zginęli porażeni prądem w stacji transformatorowej (schronili się tam, uciekając przed policją). W odwecie grupy nastolatków zaczęły podpalać auta i demolować budynki. Rozruchy, które ogarnęły cały kraj, udało się opano-wać dopiero po trzech tygodniach ulicznych walk. Policyjny bilans zamieszek to prawie 9000 spalonych samochodów i około 200 zniszczonych budynków. Przesłuchano blisko 5000 osób, a 400 skazano na kary więzienia. (...)

ALEKSANDRA WICIK
zdjęcia magazynu francuskiego MSW "Civique"

Czy wiesz, że

Policyjna współpraca z partnerem francuskim uregulowana została w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie spraw wewnętrznych, sporządzonej w Warszawie 12 września 1996 r., która obowiązuje od 1 marca 1998 r.
Rola francuskiej policji została zdefiniowana w art. 12 Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela uchwalonej 26 sierpnia 1789 r.: "Zabezpieczenie praw człowieka i obywatela stwarza potrzebę władzy publicznej (aparatu przymusu), władza ta zatem jest ustanowiona ku pożytkowi ogółu, nie zaś dla korzyści osobistej tych, którym została powierzona".
Policja państwowa zatrudnia ok. 150 tys. funkcjonariuszy (z administracją i technikami włącznie), a żandarmeria - około 100 tysięcy osób. Prawie 10 proc. policjantów to kobiety.
Bezpieczeństwa w Paryżu i trzech przyległych departamentach (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis i Val-de-Marne) strzeże paryska Préfecture de Police, która zatrudnia prawie 20 tys. oficerów.
Najsłynniejszym francuskim żandarmem jest oczywiście Ludovic Cruchot z Saint-Tropez. W sześciu filmach poświęconych jego przygodom w postać tę wcielił się niezapomniany Louis de FunÝs. Pierwszy z serii "żandarmów" ukazał się w 1964 r. (Le gendarme de Saint-Tropez), a ostatni, szósty, w 1982 r. (Le gendarme et les gendarmettes).

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.