Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Broń w prywatnych rękach

Teoretycznie Policja ma uprawnienia i wręcz powinna sprawdzać, w jakich warunkach prywatni użytkownicy przechowują broń, na którą otrzymali pozwolenie. W praktyce jednak policjanta, który przyszedł na kontrolę, można zwyczajnie nie wpuścić do domu...

W Polsce poza wojskiem i Policją jest ponad 300 000 sztuk broni. Rokrocznie przestępcy kradną około 500 jednostek. Straty mogłyby zapewne być mniejsze, gdyby prawo sensownie określało warunki, w jakich mają być trzymane broń oraz amunicja. I gdyby jego zapisy były możliwe do wyegzekwowania.

SZAFA? ATEST? A MOŻE BLASZANE PUDEŁKO?

Zgodnie z art. 32. ust. 1 ustawy o broni i amunicji z 21 maja 1999 r., "broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych".

Ust. 2 tej samej ustawy zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, "szczegółowych zasad i warunków przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (...) z uwzględnieniem zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni i amunicji osobom trzecim". Taki akt prawny, owszem, powstał (rozporządzenie MSWiA z 3 kwietnia 2000 r.), jednak żadną miarą nie można go określić jako szczegółowy. "Osoby posiadające broń palną i amunicję są obowiązane przechowywać ją w kasetach metalowych na trwale przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub w metalowych szafach albo sejfach, posiadających zamki atestowane" - to wszystko, co mówi on o powinnościach właścicieli domowych arsenałów.

- Poza ogólnym sformułowaniem "metalowe" nie jest określone, jakie mają być to szafy lub sejfy, czy na przykład dla każdej klasy broni powinien być inny rodzaj, czy też może być jeden dla wszystkich - mówi nadkom. Małgorzata Banasik z Wydziału Postępowań Administracyjnych Biura Prawnego KGP. - Podobnie, brakuje precyzyjnego określenia rodzaju atestów, a przecież są one inne, gdy chodzi o zamki do szaf drewnianych, inne dla różnej wytrzymałości szaf metalowych i sejfów. (...)

W Polsce w rękach osób fizycznych znajduje się, według stanu na 31 grudnia 2005 r., 277 597 sztuk broni (palnej - bojowej, myśliwskiej i sportowej, nie licząc: sygnałowej, gazowej, elektrycznej, kusz oraz białej) plus 59 522 sztuki (w tym 4119 egzemplarzy broni maszynowej) w różnych instytucjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych itd.

PRZEMYSŁAW KACAK
zdj. Andrzej Mitura 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.