Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Magdalenka - zakończenie procesu

- Niewinni

Troje oficerów oskarżonych o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia policjantów oraz o niedopełnienie obowiązków związanych z akcją zatrzymywania bandytów w Magdalence w marcu 2003 roku zostało uniewinnionych przez sąd.

(...)

OSKARŻYCIEL: "błędy i niedociągnięcia"

W akcie oskarżenia prokurator Andrzej Ołdakowski przedstawił akcję w Magdalence jako pasmo błędów i niedociągnięć. Jego zdaniem wystąpiły one zarówno na etapie przygotowań, jak i realizacji akcji.

(...)

OSKARŻYCIEL: "Winni"

5 czerwca br. prokurator wniósł o uznanie wszystkich trojga za winnych popełnienia przestępstw z art. 231 par. 1 k.k., 165 par. 1 k.k. pkt 5, par. 2 i zażądał kary dwóch lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na pięć lat.

OBROŃCY: "biegli o wątpliwych kompetencjach"

Akt oskarżenia obrońcy poddali totalnej krytyce.
Zarzucili prokuratorowi, że sporządził go "na podstawie protokołów zespołu biegłych o wątpliwych kompetencjach" i nie poparł innymi dowodami. Mówili o atmosferze, jaka panowała po akcji w Magdalence, o poszukiwaniu winnych za wszelką cenę i cytowali "Gazetę Policyjną", która jako jedyna protestowała przeciwko nagonce medialno-politycznej. Potem punkt po punkcie zbijali argumenty prokuratury.

(...)

SĄD: "niewinni"

Wszystkich troje oskarżonych sąd uniewinnił od postawionych im zarzutów. Ustne uzasadnienie wyroku trwało prawie dwie godziny. Przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Andrzej Krasnodębski punkt po punkcie obalał zarzuty i argumenty oskarżenia, w całości przychylając się do argumentacji obrony. Podkreślił, że dwóch policjantów zginęło, a 16 zostało rannych w wyniku działań bandytów, a nie, jak chce prokurator, błędów dowódców.

Mowę końcową sędzia zakończył stwierdzeniem: "Sąd wyraża współczucie rodzinom zabitych i poszkodowanym, ale jednocześnie wyraża żal, że w szeregach Policji nie ma już Jana Pola, Kuby Jałoszyńskiego i Grażyny Biskupskiej, o których na tej sali powiedziano, że są jednymi z najlepszych policjantów w kraju".

ELŻBIETA SITEK
zdj. Piotr Maciejczak i Paweł Ostaszewsk

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.