Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Komendy do oddania

Prawowici właściciele mogą upomnieć się o zabrane przed laty nieruchomości.

Policja nie zna dnia ani godziny. W każdej chwili prawowici właściciele mogą upomnieć się o bezprawnie zabrane przed laty nieruchomości. Kto za to zapłaci?

Nowa siedziba warszawskiej komendy przy Cyryla i Metodego ma kosztować ponad 10 mln zł. Drugie tyle trzeba będzie wydać na budynek KRP w Grajewie (woj. podlaskie).

Zwrotu nieruchomości znajdujących się we władaniu Policji domagają się byli właściciele bądź ich prawni następcy. Niektóre sprawy toczą się od wielu lat. Nieruchomości zabierano na podstawie tzw. dekretów Bieruta. Ten z 7 października 1945 r. dotyczył "własności i użytkowania gruntów w mieście st. Warszawie", a z 7 kwietnia 1948 r. mówił o "wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945". Oba za nic miały prawo własności.

OD MORZA...

W skali kraju roszczenia obejmują kilkanaście obiektów, grunty oraz budynki.
W Tczewie (woj. pomorskie) spadkobierca walczy o oddanie 1200-metrowej działki, na której mieści się parking KPP.

...

W Lipnie (woj. kujawsko-pomorskie) prawowici właściciele odzyskali obiekt, w którym mieściła się KPP. Burmistrz miasta obiecał jednak Policji grunt pod budowę nowej siedziby.

...

PO GÓRY

Piętnastu Niemców - spadkobierców jednej osoby -stara się o prawo do budynku KPP w Oleśnie (woj. opolskie). Starosta, nie czekając na finał sprawy, przekazał Policji nieodpłatnie były hotel pielęgniarek. Trwa jego adaptacja. Wiele spraw rewindykacyjnych toczy się w Małopolsce.
W Olkuszu właściciel domaga się trzech działek użytkowanych przez KMP. Władze miasta i KWP w Krakowie postanowiły wznieść nową komendę. Starosta chce pokryć 35 proc. kosztów. Przewiduje się, że prace zostaną zakończone w 2008 roku.

...

GALIMATIAS WARSZAWSKI

Wiele roszczeń dotyczy gruntów użytkowanych przez Komendę Stołeczną Policji.

...

- Mamy nadzieję, że sprawy skończą się dla nas pomyślnie - twierdzi podinsp. Renata Rogalska, naczelnik Wydziału Nieruchomości KSP. - Nie przewidujemy zmiany lokalizacji jednostek użytkujących grunty, które są przedmiotem roszczeń.

MOŻNA SIĘ DOGADAĆ

W grudniu 2004 r. zawarta została ugoda, na mocy której działka (2223 mkw.) oraz czterokondygnacyjny budynek (670,70 mkw.), znajdujące się przy ul. Cyryla i Metodego w Warszawie, przekazane zostały Kościołowi prawosławnemu. W zamian Policja otrzymała 5,2 ha gruntu w Wirowie, w powiecie sokołowskim, a także 424-metrową działkę w stolicy, przy ulicy 11 Listopada.

...

Policja radzi sobie z tymi problemami w taki czy inny sposób. Czy o to jednak w tym wszystkim chodzi?

- Jeżeli nie zostanie uchwalona ustawa reprywatyzacyjna, roszczeń o zwrot użytkowanych przez Policję nieruchomości będzie przybywało - mówi podinsp. Piotr Ziemba, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Poznaniu. - I nigdy nie będziemy pewni, kiedy i kto upomni się o grunt czy budynek.

GRAŻYNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda, Wojciech Basiński

Jacek Bartmiński, zastępca komendanta głównego Policji:
- Wszczęcia roszczeń przez byłych właścicieli wobec nieruchomości zajmowanych przez Policję nie skutkują koniecznością natychmiastowego ich opuszczenia, a jedynie naliczaniem czynszu za użytkowanie danej powierzchni. W skali kraju problem nie jest jednak duży - dotyczy kilkunastu obiektów, najwięcej w KSP oraz KWP w Krakowie, występują też pojedyncze przypadki, m.in. w Poznaniu i Lublinie. Ale korzystamy też z nieruchomości, których właściciele nie zgłaszają się po ich zwrot, gdyż są one w bardzo złym stanie technicznym. Tak jest np. w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie komenda powiatowa mieści się w budynku należącym przed wojną do gminy ewangelicko-augsburskiej, dziś nadaje się on praktycznie do kapitalnego remontu bądź rozbiórki. Takie obiekty będziemy więc opuszczać. A w ich miejsce planujemy inwestycje. Dążymy do tego, by poprawiać warunki pracy policjantów w całym kraju. Na ten cel chcemy przeznaczyć około 300 milionów złotych. Większość tej kwoty trafi do jednostek najniższego szczebla, komisariatów, komend powiatowych i miejskich. Najmniej do jednostek wojewódzkich.

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (

gazeta.listy@policja.gov.pl

). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.


Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony