Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

45 LAT BOA

Aktualny numer

 • Tylko służba
  Życzenia z okazji Święta Policji
  Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze, Pracownicy Policji, Policyjni Emeryci i Renciści, Przedstawiciele Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Fundacji!
 • Tylko służba
  Policjant z powołania
  Gdy inni liczą, ile lat im pozostało do zasłużonej policyjnej emerytury, asp. szt. Michał Strzałkowski najchętniej pozostałby w służbie na zawsze. Jego przygoda z mundurem trwała 50 lat. Był funkcjonariuszem z najdłuższym stażem w strukturach Policji. Kiedyś trzeba było ją zakończyć.
 • Tylko służba
  Uratowali życie
  Nierzadko z narażeniem własnego zdrowia i życia, czasem po służbie, ale zawsze pod presją czasu – funkcjonariusze Policji co dzień pomagają i chronią również tę najważniejszą z wartości, jaką jest ludzkie życie. Oto tylko część takich właśnie interwencji, które polscy policjanci skutecznie przepro-wadzili od połowy maja do połowy czerwca tego roku.
 • Historia
  Przy pomniku w Zduńskiej Woli
  W pierwszą rocznicę odsłonięcia pomnika upamiętniającego policjantów II Rzeczypospolitej ze Zduńskiej Woli, którzy w 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD, odbyło się poświęcenie monu-mentu. Z tej okazji ukazało się także wydawnictwo przybliżające postaci przedwojennych stróżów prawa.
 • Sport
  SUKCESY W KOSOWIE
  Policjanci z XXXII Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie okazali się bezkonkuren-cyjni i zwyciężyli w zawodach Scottish Highland Games. Igrzyska tradycyjnych szkockich gier odbyły się w bazie Camp Novo Selo w Kosowie.
 • Tylko służba
  Błękitno skrzydły na emeryturze
  Na emeryturze, ale bardzo aktywnej. Po rozstaniu z policyjnym mundurem nie zaprzestał latania. Jak sam podkreśla – pilot to bardziej pasja niż zawód. Za sterami śmigłowców spędził czterdzieści lat, teraz jego doświadczenie wykorzystywane jest w Tatrach, gdzie lata ratowniczym „Sokołem” w bar-wach TOPR-u.

Archiwum