Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rabusie Dyliżansów

Rysunki: Wojtek „CIHY” Cichoń

Scenariusz: Artur Grzenda

na podstawie materiałów historycznych ze Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi

Na zlecenie: Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji

Nadzór merytoryczny: insp. dr hab. Iwona Klonowska, podinsp. Monika Florczuk - Biuro Komunikacji Społecznej KGP

Koordynator projektu: podkom. Marcin Szymański - Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP

Korekta: Małgorzata Reks-Stabach, Monika Lipiec, podkom. Marcin Szymański - Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP

Konsultacja historyczna: Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi – Jarosław Olbrychowski

Wprowadzenie: podkom. Piotr Maciejczak - Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP

na podstawie materiałów Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego oraz Dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP nadkom. Krzysztofa Musielaka

Druk: Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, niepodlegla.gov.pl

Warszawa 2019

Okładka komiksu Rabusie dyliżansów, przedstawiająca trójkę dzieci, mężczyznę w niebieskim mundurze i policjantkę, w tle zdjęcie z furgonem pocztowym ciągniętym przez konia.

Pliki do pobrania