Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Powołanie komendanta głównego Policji

Z dniem 21 marca 2024 r. prezes Rady Ministrów Donald Tusk na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego powołał na stanowisko komendanta głównego Policji insp. Marka Boronia, który pełnił obowiązki szefa polskiej Policji od 22 grudnia 2023 r.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 21 marca br. w gmachu Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana z udziałem ministra SWiA Marcina Kierwińskiego, sekretarza stanu w MSWiA Czesława Mroczka, zastępców komendanta głównego Policji nadinsp. Romana Kustera oraz nadinsp. Rafała Kochańczyka, szefów jednostek organizacyjnych Policji z całego kraju, dyrektorów biur, przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających policjantów i pracowników Policji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz kapelanów Policji.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił minister SWiA, zwracając się do komendanta głównego i wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji:

– Gdy trzy miesiące temu wręczałem powierzenie obowiązków panu insp. Markowi Boroniowi, byłem przekonany, że polska Policja jest w dobrych rękach. Przed panem komendantem, ale również przed wami wszystkimi, wielkie zobowiązanie wobec ojczyzny i wobec Polaków, wielkie oczekiwanie społeczne. (…) W takiej formacji jak Policja nic nie zależy tylko od jednego człowieka. Wszystko zależy od zespołu ludzkiego, od funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, którzy codziennie wychodzą bronić bezpieczeństwa Polaków. Zróbcie wszystko, aby pod kierownictwem pana komendanta Marka Boronia Policja była formacją cieszącą się najwyższym zaufaniem społecznym, bo nie ma lepszej nagrody dla funkcjonariuszy publicznych niż poczucie, że Polacy ufają w to, co robimy, i czują się, dzięki tej pracy, bezpiecznie. Jestem przekonany, że najbliższe miesiące i lata to będzie dobry czas dla polskiej Policji.

Następnie głos zabrał komendant główny Policji insp. Marek Boroń, który podziękował ministrom za zaufanie i ważne rozmowy dla całej formacji. Szef polskiej Policji podziękował również za profesjonalizm, zaangażowanie i nieocenioną pomoc swoim zastępcom, dyrektorom biur, komendantom wojewódzkim, wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz byłym komendantom i współpracownikom.

– Dołożę wszelkich starań i będę wzorowo wypełniał swoje obowiązki tak, aby niezmiennie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju. Będę kontynuował wyznaczone kierunki działania: ewolucja – nie rewolucja, budowanie pozytywnego wizerunku Policji zgodnie z mottem „Pomagamy i chronimy”, aktywne działanie w kierunku uzupełnienia wakatów, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w każdym obszarze oraz poprawa warunków i komfort pracy moich podwładnych.

Po tych zapewnieniach komendant insp. Marek Boroń powtórzył słowa roty ślubowania i podkreślił, że zawiera ona wszystko, czym będzie kierował się w zarządzaniu polską Policją.

Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki.

IPK

zdj. Jacek Herok