Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Z narażaniem zdrowia i życia

– Jestem dumny, że mogę nadzorować organizację, w której są bohaterowie naszych czasów. Uważnie zapoznałem się z historiami, za które każdy z was będzie dzisiaj odznaczany i nagradzany. Jest to wielkie bohaterstwo, honor i trud w budowaniu wizerunku Policji – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas uroczystości wręczania medali imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.

15 lutego 2024 r., w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 58 policjantów z całego kraju odebrało medale im. podkom. Policji Andrzeja Struja, które są przyznawane za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia oraz za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Czterdziestu dziewięciu funkcjonariuszy otrzymało medale na oficjalnym spotkaniu, w tym sześciu policjantów, którzy nie mogli odebrać medali we wrześniu poprzedniego roku, natomiast dziewięciu policjantów objętych ochroną wizerunku zostało odznaczonych przed uroczystością.

W uroczystości, poza ministrem SWiA, wzięli udział Czesław Mroczek i Wiesław Szczepański, sekretarze stanu w MSWiA, Wiesław Leśniakiewicz, podsekretarz stanu MSWiA, p.o. komendant główny Policji insp. Marek Boroń oraz wdowa i córka po śp. podkom. Andrzeju Struju.

– Czternaście lat minęło od tej tragedii, ale i wielkiego bohaterskiego czynu, który pokazał wszystkim, czym jest bycie funkcjonariuszem Policji. Czynu, który pokazał, że bezpieczeństwo obywateli i służba obywatelom są w życiu policjanta rzeczą najważniejszą, pełnioną z pełnym oddaniem i zaangażowaniem, czasami też z narażeniem życia – kontynuował szef MSWiA.

– Policjanci odznaczeni medalem im. podkom. Policji Andrzeja Struja to prawdziwi bohaterowie. Miałem zaszczyt osobiście znać Andrzeja Struja. To był człowiek otwarty, empatyczny, zawsze pomagający ludziom. Chroniąc innych, zginął, poświęcając to, co miał najcenniejszego – swoje życie. Służba w Policji niesie ze sobą realne zagrożenie zdrowia i życia. Każdego dnia w całym kraju policjanci podejmują ponad 14 tys. interwencji, nie wiedząc, czy wrócą bezpiecznie do domu. O tym, że te obawy są uzasadnione, świadczy 125 tabliczek epitafijnych wiszących w siedzibie Komendy Głównej Policji, z nazwiskami policjantów, którzy ponieśli śmierć na służbie – powiedział p.o. komendant główny Policji insp. Marek Boroń.

Szef polskich policjantów podziękował ministrowi SWiA za uhonorowanie funkcjonariuszy wyjątkowymi medalami, zwracając uwagę, że docenienie codziennego poświęcenia policjantów dla dobra społeczeństwa to ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla formacji.

Funkcjonariusze zgromadzeni w budynku ministerstwa otrzymali medale z rąk ministra SWiA, w asyście komendanta głównego Policji. Podczas wręczania odznaczeń przedstawiono krótkie opisy interwencji podjętych przez wyróżnionych policjantów.

zdj. Jacek Herok

Wymieniamy nazwiska 43 z 52 wyróżnionych policjantów (według kolejności alfabetycznej), którzy otrzymali medale decyzjami ministra SWiA z 23 października, 3, 8 i 22 listopada 2023 r. oraz z 16 stycznia, 2, 9 i 14 lutego 2024 r. Dziewięciu niewymienionych zostało objętych ochroną wizerunku.

asp. szt. Ardelli Paweł Edward, st. post. Banaszkiewicz Dawid, st. post. Biernacki Bartosz Piotr, st. post. Chojnacki Kacper, st. post. Ciolek Łukasz Marek, asp. szt. Dziakowicz Marek, st. post. Dziedzic Mateusz Marcin, st. post. Filipiak Adam, post. Giża Sebastian, st. post. Horodeński Krzysztof, sierż. Kaczmarek Sylwester, post. Kłosińska Wiktoria Teresa, post. Kołodziej Marcin Zdzisław, st. post. Krakowiak Damian, st. post. Kulesza Przemysław, st. asp. Lisowska Magdalena Danuta, st. post. Malczewski Przemysław, mł. asp. Milewski Krzysztof Andrzej, st. post. Mruczek Patrycja, sierż. szt. Mycek Krzysztof Franciszek, st. post. Natkowski Daniel, st. sierż. Nowak Mateusz, sierż. Nowicki Łukasz, post. Rakowski Bartosz, st. sierż. Rodziewicz Marcel, mł. asp. Panasiuk Artur, sierż. Plewniak Damian Wojciech, asp. szt. Puszczewicz Dominik Adam, st. sierż. Rekieć Kornel Waldemar, kom. Sapielak Paweł Józef, mł. asp. Semeniuk Mariusz, st. post. Sobczyk Anna Izabela, mł. asp. Sobieraj Krzysztof Wojciech, sierż. Sobieszek Arleta Justyna, st. sierż. Smoliński Sebastian, st. sierż. Stawisiński Mariusz, sierż. szt. Stelmach Jakub Łukasz, st. post. Tkaczyk Dorota, post. Urban Adrian, sierż. szt. Wachacz Marcin, sierż. Wiciński Karol, kom. Żuławiński Andrzej Robert, st. post. Żygalski Błażej.

Krzysztof Chrzanowski