Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nasi na Litwie

W Polsce mamy „Czar par”, czyli Turniej Par Patrolowych, i Mistrzostwa Kynologiczne Policji. U naszych północno-wschodnich sąsiadów jest organizowany turniej drużyn pięcioosobowych, ale za to w skład każdej z nich muszą wchodzić przynajmniej jedna kobieta i przewodnik z psem służbowym.

Zaproszenie do udziału w Zawodach Najlepszych Drużyn Policyjnych organizowanych przez Policję Republiki Litewskiej wpłynęło do Biura Prewencji KGP 6 lipca br. Mistrzostwa miały być rozegrane za trzy miesiące, więc czasu nie było zbyt wiele. Polscy policjanci, jako goście honorowi, już startowali w tych zawodach. Do tej pory byli to funkcjonariusze garnizonu podlaskiego. Trochę ze względu na oszczędności, gdyż mieli najbliżej, ale też dlatego, że to KWP w Białymstoku wiedzie prym w słupskim „Czarze par” – w tegorocznej edycji również zajęli pierwsze miejsca!

Tym razem dano szansę stróżom prawa z województwa warmińsko-mazurskiego, a ci nie zawiedli. Na zawody, które odbyły się 9–12 października 2023 r. w Olicie (lit. Alytus), a w praktyce w całym okręgu olickim, wytypowano pięcioro funkcjonariuszy: lidera, czyli tak jak podczas turniejów w Polsce opiekuna reprezentacji, troje funkcjonariuszy, którzy mieli rywalizować w konkurencjach patrolowych, oraz przewodnika psa służbowego do wyszukiwania zapachów narkotyków. Różnica w porównaniu z naszymi realiami polegała na tym, że kierownik drużyny brał udział w zawodach na równi z innymi uczestnikami. Warunkiem wyjazdu była znajomość angielskiego, gdyż w tym języku był opracowany regulamin dla drużyn zagranicznych, w tym języku padały komendy i wyjaśnienia co do poszczególnych konkurencji i w tym języku odbywała się cała, także pozaturniejowa komunikacja.

W szranki stanęli: podkom. Bartosz Chłond z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, st. asp. Małgorzata Konopko z Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie, asp. Artur Soja z Wydziału Kryminalnego KPP w Ełku z psem służbowym Reja, mł. asp. Patryk Pełszyk, dzielnicowy z Posterunku Policji w Zalewie KPP w Iławie i sierż. Maciej Olender z OPP w Olsztynie.

W zawodach wzięło udział 13 drużyn (10 litewskich reprezentujących poszczególne okręgi i trzy na zasadzie uczestnictwa honorowego). Rywalizacja obejmowała: konkurs strzelecki, sprawdzian z techniki jazdy, test wiedzy, interwencje podczas przemocy domowej, jazdę na orientację z wykonywaniem napotkanych zadań, specjalne zajęcia dla przewodnika psa, zadania z taktyki policyjnej i tzw. zadanie niespodziewane, podczas którego zespół na bieżąco dowiadywał się, z jaką inscenizowaną sytuacją musi się zmierzyć.

Polscy policjanci okazali się najlepsi w teście wiedzy wśród reprezentacji zagranicznych. Sprawdzian teoretyczny odbywał się po angielsku, na pytania odpowiadała cała drużyna za pomocą specjalnej aplikacji na smartfonie. Zabronione były oczywiście wszelkie środki pomocnicze, a dzięki użyciu nowoczesnych narzędzi automatycznie przeliczone wyniki pojawiały się na bieżąco.

Policjanci z KWP w Olsztynie zdobyli drugie miejsce, za Estonią, a przed Łotwą, w klasyfikacji gości honorowych. Wyniki plasowały polski team na trzecim miejscu wśród wszystkich startujących, ale regulamin rozdzielał rywalizację litewskich i zagranicznych drużyn. Mistrzostwa Litwy wygrała więc reprezentacja z Wilna przed teamem z Kowna i drużyną z Kłajpedy. Polacy uplasowali się również wysoko, bo na trzeciej pozycji wśród wszystkich startujących drużyn w zadaniach z taktyki policyjnej.

Z policjantami, którzy reprezentowali Polskę na mistrzostwach w Olicie, spotkał się 16 listopada br. w Sali im. Generałów Polskiej Policji w KGP zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który w obecności dyrektora Biura Prewencji KGP insp. Roberta Kumora i pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Arkadiusza Sylwestrzaka pogratulował zaangażowania i sukcesów. Uczestnicy mistrzostw otrzymali listy gratulacyjne od Komendanta Głównego Policji i drobne upominki okolicznościowe.

Paweł Ostaszewski

zdj. autor i z archiwum uczestników zawodów