Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Odznaczeni za narażenie życia

Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja to wyjątkowe odznaczenie przyznawane poli-cjantom za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z na-rażeniem własnego życia lub zdrowia oraz za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia.

Dla policjanta, któremu medal zostanie nadany, przewidziano dodatkowe uhonorowanie przez pod-wyższenie emerytury o 1 procent podstawy wymiaru oraz możliwość otrzymania nagrody pieniężnej.

kom. Marek Silarski

Kom. Marek Silarski jest komendantem Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich od dwunastu lat. Z bagażem 29 lat służby praca policyjna nie ma dla niego tajemnic. Marek Silarski zaczynał od służby patrolowo-interwencyjnej w OPP, potem w KP w Gdańsku. W 1996 r. przeniósł się do Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Pruszczu Gdańskim. Gdy był w tej jednostce dzielnicowym, często pomagał mieszkańcom, np. nękanemu przez młodocianych, starszemu, schorowanemu mężczyźnie. Kolejne doświadczenia zdobywał w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KPP w Pruszczu Gdańskim, gdzie zajmował się walką z przestępczością samochodową. Jedną z zakończonych spraw było rozpracowanie, działającej w trzech powiatach, grupy kradnącej samochody i fałszującej dokumenty. Dużej części grupy postawiono zarzuty i odzyskano znaczne ilości mienia. Silarski w 2011 r. został komendantem komisariatu. Dziesięć lat później podjął interwencję, za którą otrzymał medal im. podkom. Policji Andrzeja Struja. W miejscowości Trutnowy zgłoszono pożar domu dwurodzinnego. Komendant przyjechał na miejsce przed innymi służbami, od osób czekających na strażaków usłyszał o niepełnosprawnym mężczyźnie na poddaszu płonącego budynku. Ewakuował go z pomocą dwóch świadków, a chwilę później dach stał w płomieniach.

asp. Michał Gogolewski

Asp. Michał Gogolewski wstąpił do Policji w 2009 r. Pierwsze dwa lata służby spędził w Oddziale Prewencji Policji w Kielcach, a w 2011 r. rozpoczął służbę patrolowo-interwencyjną w KPP we Włoszczowie. Specyfika służby powodowała, że wielokrotnie uczestniczył we wszelkiego rodzaju interwencjach. Jednak to za akcję podjętą w dniu wolnym od służby został uhonorowany medalem im. podkom. Policji Andrzeja Struja. W listopadzie 2021 r. odpoczywał przed swoim domem, gdy usłyszał syreny wozów strażackich. Policjant pobiegł w kierunku płonącego dwurodzinnego budynku mieszkalnego. Obok biegał mężczyzna wołający, aby ratować jego dwóch chłopców. Policjant postanowił włączyć się do akcji i pomóc strażakom. Kłęby gęstego dymu i płomienie nie pozwoliły wejść przez drzwi frontowe, dlatego ratownicy dostali się do środka przez okno. Zaczęły się poszukiwania dzieci, ale gęsty dym i zerowa widoczność utrudniały działania. Policjant i strażak, ryzykując własnym życiem, nie poddali się, dopóki nie odnaleźli nieprzytomnych dzieci i nie wynieśli na zewnątrz. Asp. Michał Gogolewski obecnie jest asystentem w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego KPP we Włoszczowie. Jest honorowym dawcą krwi oraz dawcą szpiku kostnego. Wolny czas poświęca rodzinie, interesuje się motoryzacją.

zdj. KPP w Pruszczu Gdańskim, KPP we Włoszczowie

Krzysztof Chrzanowski