Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Mobilne stacje kontrolne wkrótce wyjadą na drogi

Działania policjantów ruchu drogowego to nieustanne dążenie do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dokładają oni starań, by liczba wypadków malała, mniej było ofiar śmiertelnych i osób rannych w zdarzeniach. Jedną z przyczyn niebezpiecznych sytuacji na drogach są niesprawne pojazdy, stwarzające zagrożenie dla swoich kierowców i innych uczestników ruchu drogowego. Ich eliminacja z uczestnictwa w ruchu drogowym należy m.in. do policyjnej służby rd.

Aby Policja mogła skutecznie sprawować nadzór nad ruchem drogowym w zakresie sprawności technicznej pojazdów, potrzebny jest nowoczesny sprzęt wspierający działania funkcjonariuszy i wpływający na poprawę bezpieczeństwa i stanu środowiska. Jednym z podjętych starań w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa na drogach jest projekt „Bezpieczniej na drogach – pojazdy Ekip Techniki Drogowej i Ekologii dla Policji”.

Projekt o wartości ponad 31 mln zł jest już w końcowej fazie realizacji. Do końca lata będzie można spotkać na polskich drogach specjalistyczne furgony nabyte w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Zakupiono 53 pojazdy dla Ekip Techniki Drogowej i Ekologii (ETDiE), służące do kontroli pojazdów na drogach, w celu wyeliminowania z ruchu tych, które nie spełniają norm ekologicznych i są w złym stanie technicznym.

Pojazdy wyposażone w nowoczesne specjalistyczne systemy kontrolne będą obsługiwane przez dwóch funkcjonariuszy załogi posiadających przeszkolenie z zasad ruchu drogowego. Wykonawca zabudowy zorganizował instruktaż dla załóg mobilnych stacji kontrolnych z obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe. Na przełomie maja i czerwca br. w ciągu pięciu dni zostało przeszkolonych 106 policjantów – przyszłych użytkowników ETDiE. Głównymi urządzeniami zamontowanymi w furgonach są dymomierz – do pomiaru zadymienia spalin emitowanych przez silniki Diesla, oraz analizator spalin – przeznaczony do pomiaru tlenku i dwutlenku węgla, węglowodorów i tlenu w spalinach samochodów z silnikiem benzynowym. W pojeździe mieszczą się także sonometr do pomiaru poziomu dźwięku i kamera inspekcyjna o dużej rozdzielczości, a także tachoskaner z nowoczesnym oprogramowaniem do kontroli tachografów zapisujących parametry pracy kierowców ciężarówek. W wyposażeniu są też standardowe zestawy potrzebne w pracy policjantów rd: zestaw do zabezpieczania miejsca zdarzenia drogowego, wzorcowane miarki wstęgowe do sprawdzania wymiarów normatywnych pojazdu, przyrząd do badania przepuszczalności światła w szybach, lornetka, drukarka czy agregat prądotwórczy. Wnętrze zaprojektowano tak, by funkcjonariusze ruchu drogowego mieli miejsce do dokumentowania przebiegu służby czy weryfikacji dokumentów oraz łatwy dostęp do urządzeń.

Krzysztof Chrzanowski

zdj. autor, Artur Orliński