Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe biuro w KGP

1 grudnia 2022 r. Komendant Główny Policji powołał Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. Podczas uroczystości z udziałem kierownictwa polskiej Policji zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wręczył rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku dyrektora BZPE KGP insp. Magdalenie Nguyen-Fudale.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej podkreślił, że utworzenie tego biura w strukturach polskiej Policji to pierwszy niezwykle ważny krok do umocnienia pionu zwalczającego przestępczość ekonomiczną. Specyfika tego rodzaju przestępczości, dynamiczny rozwój technologii oraz nowe mechanizmy przestępczego działania spowodowały konieczność powstania tej wyspecjalizowanej komórki. Kolejnym krokiem będzie wzmocnienie struktur w terenie. Garnizony na poziomie komend rejonowych, miejskich i powiatowych otrzymają dodatkowe etaty. Utworzenie biura i wzmocnienie struktur w terenie są wynikiem licznych analiz i monitorowania liczby oraz charakteru zdarzeń kryminalnych o podłożu ekonomicznym. Jak wielokrotnie podkreśla Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, analiza tych liczb nie służy podsycaniu rywalizacji między jednostkami, lecz do diagnozowania problemów i wprowadzenia właściwych rozwiązań. Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej dysponują ponadprzeciętnymi umiejętnościami i ogromnym doświadczeniem, a każdego dnia trafiają do nich kolejne ofiary sprawców tego rodzaju przestępstw. Wzmocnienie etatowe komend przełoży się na zwiększenie komfortu pracy policjantów, a tym samym na jej skuteczność i jakość. Po odebraniu rozkazu o powierzeniu obowiązków dyrektor biura BZPE insp. Magdalena Nguyen-Fudala podkreśliła, że jednym z priorytetowych celów w walce z przestępczością ekonomiczną będą działania ukierunkowane na konfiskatę majątków pochodzących z działalności przestępczej.

W skład nowo powstałego biura będą wchodziły cztery wydziały: dw. z Przestępczością Gospodarczą, dw. z Korupcją, ds. Odzyskiwania Mienia oraz Wsparcia Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

KGP / oprac. TD

zdj. Jacek Herok