Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pierwsza historyczna konferencja z ORE

7 kwietnia 2022 r. w auli Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP odbyła się konferencja naukowa „Operacja polska i zbrodnia katyńska – dwa sowieckie ludobójstwa na Polakach”. Było to pierwsze spotkanie konferencyjne w ramach podpisanego porozumienia między KGP a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Planowane są już kolejne, mające odbywać się w cyklu kwartalnym. Współorganizatorami konferencji byli Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, a jego partnerem było Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. W konferencji wzięli udział nauczyciele i funkcjonariusze Policji oraz Włodzimierz Bernacki – sekretarz stanu w MEiN (senator RP), Radosław Brzózka – dyrektor Gabinetu Politycznego MEiN, dr Mateusz Szpytma – zastępca prezesa IPN, Sławomir Adamiec – dyrektor Generalny MEiN, Jacek Banaś – dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego MEiN, Tomasz Madej – dyrektor ORE, przedstawiciele Federacji Rodzin Katyńskich, Stowarzyszeń Rodzina Policyjna 1939 r., biur KGP oraz muzealnicy.

O EDUKACJI, PAMIĘCI I BEZPIECZEŃSTWIE

Konferencję otworzył I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego naukowego spotkania: – Wymiar edukacyjny jest niezwykle ważny. Bardzo cieszę się, że są z nami przedstawiciele ministerstwa edukacji, kuratorzy oświaty, nauczyciele, bo obszar do przekazywania treści między innymi o tych tragicznych wydarzeniach, poruszanych na konferencji, jest ogromny. Jest to bardzo ważna i szczytna inicjatywa, podtrzymująca pamięć o naszych przodkach. Cieszy mnie również, że zaczynamy rozmawiać na temat zmian dotyczących edukacji o bezpieczeństwie. Widzimy obecnie, jak bardzo jest ono istotne. Te wypracowane dzisiaj treści powinny znaleźć się również w przedmiocie nauk o bezpieczeństwie, ponieważ bezpieczeństwo to podstawa funkcjonowania każdego narodu. Nadinsp. Dariusz Augustyniak przypomniał również o przypadającej w tym roku 82. rocznicy zbrodni katyńskiej: „Wszyscy zamordowani zarówno podczas operacji polskiej, jak i zbrodni katyńskiej padli ofiarą okrutnego ludobójstwa. Śmierć w obozach i katowniach była rzeczą niezwykle tragiczną. Tragiczna była również zmowa milczenia i kłamstwa, którymi owiane zostały te wydarzenia. Do tej pory dochodzimy do prawdy”.

PRELEGENCI I PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja została poświęcona zbrodniom ludobójstwa popełnionym w XX wieku na polskich obywatelach, wśród których liczną grupę stanowili przedwojenni funkcjonariusze Policji Państwowej uwięzieni w Ostaszkowie, zamordowani wiosną 1940 r. w Kalininie i pogrzebani w Miednoje, stąd też wśród prelegentów znaleźli się oficerowie Policji. Naukowe spotkanie obfitowało również w metodyczne podejście do lekcji historii. Długoletni nauczyciel historii i dyrektor lubelskiego Oddziału IPN dr Robert Derewenda dzielił się swoim doświadczeniem na temat form i metod realizacji tematów trudnych w ramach lekcji historii, zwracając szczególną uwagę na pokazywanie młodym ludziom ważnych miejsc pamięci. Temat ten dopełnił dr Dariusz Gałaszewski z IPN, który mówił o przestrzeni szkolnej jako miejscu pamięci o zbrodniach sowieckich na Polakach, a dyrektor SP nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie Iwona Pańpuch opowiedziała o tym, jak kultywuje się pamięć o Miednoje w jej szkole. Wykorzystanie ciekawej formy dydaktycznej, jaką jest komiks w zajęciach edukacyjnych, przedstawiła Agnieszka Karczewska-Gzik z ORE.

Drugi panel koncentrował się na martyrologii polskich policjantów – ofiar zbrodni katyńskiej. Kom. dr Marcin Dziubak z KWP w Rzeszowie przybliżył historię funkcjonariuszy Policji Państwowej. . insp. Kinga Badeńska z KGP opowiedziała o polskich miejscach pamięci poświęconych pomordowanym funkcjonariuszom Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego II RP. Z kolei dr Aleksander Gurjanow ze Stowarzyszenia „Memoriał” przedstawił dokumentalne źródła informacji o policjantach – ofiarach zbrodni katyńskiej.

Na zakończenie zaprezentowano film dokumentalny „Rozstrzelać Polaków – czyli operacja antypolska NKWD 1937–1938”, autorstwa dr. Tomasza Sommera, który szuka genezy i przebiegu ludobójstwa popełnionego na Polakach w Związku Sowieckim. Przebieg konferencji można było śledzić on-line we wszystkich garnizonach Policji w kraju.

ipk

zdj. Izabela Pajdała