Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt ustawy o „Psiej emeryturze”

Sprawa emerytury dla wycofywanych ze służby psów i koni służbowych doczekała się kompleksowego rozwiązania. Do uzgodnień międzyrządowych trafił opracowany przez MSWiA projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie.

W służbach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie, w tym większość w Policji. Każdego roku około 10 proc. tych zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na emeryturę. Od lat dyskutowana była trudna sytuacja dotycząca zwierząt po opuszczeniu służby, ponieważ z chwilą ich wycofania resort przestawał łożyć na ich utrzymanie. Pisaliśmy o tym również na naszych łamach.

Nowo opracowany projekt ustawy kompleksowo reguluje status zwierząt w formacjach podległych MSWiA od ich doboru do służby po wycofanie i emeryturę.

Projekt określa:

– zasady wycofywania zwierząt ze służby i możliwości pozostania z dotychczasowym opiekunem lub przekazania do organizacji zajmującej się opieką na zwierzętami;

– obowiązki opiekuna;

– pokrywanie przez budżet państwa kosztów wyżywienia (opiekun będzie otrzymywał wyżywienie w naturze lub ekwiwalent) oraz zwrot kosztów leczenia;

– pełnienie kontroli i nadzoru nad sprawowaniem opieki nad zwierzętami.

Projekt został wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych. Będzie go koordynować wiceminister SWiA Błażej Poboży. Zmiany przepisów wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

W kolejnym numerze „Gazety Policyjnej” ukaże się szerszy materiał dotyczący zwierząt w służbach podległych MSWiA.

ELŻBIETA SITEK

zdjęcie Jacek Herok, MSWiA