Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rok 2020 w liczbach

Choć w kwestii wszelkiej maści statystyk wielu policjantów prezentuje zdanie odrębne, to do dziś nie wymyślono lepszej metody na podsumowanie działań formacji. W końcu mówi się, że liczby nie kłamią, a ich zdaniem ubiegły rok nie był wcale taki najgorszy.

Na początku trzeba zaznaczyć, że na pracę mundurowych przez niemal cały rok wpływała trudność obiektywna w postaci pandemii wirusa SARS CoV-2. Oprócz wykonywania ustawowych zadań policjanci wspierali służby sanitarne w walce z koronawirusem. Ponad 42 miliony razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę, skontrolowali prawie milion placówek handlowych, prawie 4500 miejsc organizowania dyskotek oraz blisko 11 500 miejsc, w których urządzane były wesela.

Ogólnie jednak można stwierdzić, że mimo dodatkowego obciążenia obowiązkami funkcjonariusze i pracownicy Policji nie zaniedbali tego, co stanowi podstawę ich funkcjonowania – walki z przestępczością.

PRZESTĘPCZOŚĆ

W Polsce w roku 2020 popełniono 786 302 przestępstwa, czyli o 36 475 mniej niż w roku 2019, a ich wykrywalność wzrosła do 73,9 proc. Ponadtrzyprocentowy spadek (o 3,04 proc.) odnotowano w kategorii siedmiu najbardziej dokuczliwych dla obywateli przestępstw. W ubiegłym roku popełniono ich 229 505, zaś rok wcześniej – 236 722. Jednocześnie ich wykrywalność wzrosła o 2,3 proc. Znacząco, bo o blisko 21 proc. spadła liczba bójek i pobić. W 2019 r. odnotowano ich 4066, zaś w ubiegłym – 3229, przy wykrywalności wyższej o 1,1 proc.

Równie wysoki spadek zanotowano w kategorii: rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze – z 6473 zdarzeń do 5293 (mniej o 18,2 proc.), przy wskaźniku wykrywalności wyższym o 1,1 proc. Dalsze spadki zarejestrowano także w kategoriach przestępstw uciążliwych – w roku 2019 zgłoszono 106 682 kradzieże mienia, zaś w ubiegłym – 101 296 (wykrywalność 3,2 proc.).

Zwiększenia wysiłków i szczególnej uwagi policjantów wymagają za to kradzieże z włamaniem, których w 2020 r. odnotowano o 3109 więcej w skali całego kraju niż w 2019 r. (71 392). Również o 3 proc. wzrosła liczba skradzionych samochodów (8856), ale warto zauważyć, że z kolei ich wykrywalność zwiększyła się o 1,9 proc.

Więcej było zabójstw – 656, czyli o 125 więcej niż w 2019 r., oraz przestępstw gospodarczych: stwierdzono wzrost o 9427 zdarzeń. Na osłodę warto zauważyć, że Policja jest coraz skuteczniejsza w zabezpieczaniu mienia przestępców – w 2019 r. zabezpieczono majątek o wartości 867 049 023 zł, zaś w ubiegłym – 930 118 572 zł.

RUCH DROGOWY

Wreszcie w zauważalnym stopniu spadła liczba wypadków i ofiar śmiertelnych na drodze, odpowiednio o 6575 zdarzeń i 429 osób mniej. Rannych zostało 26 456 osób, ale w porównaniu do 2019 r., kiedy to obrażenia odniosło 35 477 osób, liczba ta zmniejszyła się o 9021 (-25,4 proc.). O 6 proc. mniej niż w 2019 r. było też przypadków jazdy „na podwójnym gazie”.

ZAKUPY I LOGISTYKA

To ważny obszar dla każdego, kto służy lub pracuje w Policji, bo gołymi rękoma niewiele można zdziałać. A zakupy nowego sprzętu były w ubiegłym roku imponujące.

Kupiono 1219 sztuk sprzętu transportowego za przeszło 227 mln zł, w tym m.in.: 517 samochodów osobowych oznakowanych i 267 nieoznakowanych, 58 wozów terenowych, 116 furgonów patrolowych i 206 wypadowych oraz 26 motocykli. Policjanci służby rd otrzymali też 68 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu za 1 982 268,00 zł oraz 65 przenośnych analizatorów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Obchodzące w tym roku 90. rocznicę powstania lotnictwo policyjne również może zaliczyć rok 2020 do udanych. Niebieska flota powiększyła się o trzy śmigłowce Bell-407GXi z systemem obserwacji lotniczej. Całkowity koszt ich zakupu w latach 2019–2020 wyniósł 80 110 003,07 zł.

W ramach kontynuacji programu doposażania funkcjonariuszy Policji w kamery nasobne w 2020 r. kupiono 467 takich urządzeń wraz z systemem informatycznym za 2 999 521,05 zł, co pozwoliło na wyposażenie 10 lokalizacji w 6 garnizonach Policji (KWP w Białymstoku, KWP w Bydgoszczy, KWP w Katowicach, KWP w Poznaniu, KWP we Wrocławiu, KSP). Kamery nasobne będą kupowane również w 2021 r.

W celu skuteczniejszego zwalczania przestępczości i terroryzmu sprzętowe wzmocnienie otrzymało też Centralne Biuro Śledcze Policji, które za ok. 5 mln zł dostało wysokowydajny system do pozyskiwania i analizy danych przesyłanych przez sieci komputerowe oraz zapisanych w urządzeniach mobilnych i komputerowych. Do tego kupiono 3 mobilne laboratoria taktyczne umożliwiające pobieranie i analizę danych w trakcie działań oraz 18 zestawów urządzeń nowej generacji do pobierania informacji umożliwiających terenowym jednostkom oraz centrali CBŚP pozyskiwanie i analizę danych z nowoczesnych urządzeń mobilnych (zatrzymanych lub przejętych).

Zakupy sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania na potrzeby KGP i jednostek organizacyjnych kosztował Policję ok. 24,5 mln zł. Dzięki temu pojawiły się m.in. 703 nowe komputery stacjonarne, 180 laptopów, 1549 drukarek i 521 Mobilnych Terminali Noszonych (MTN).

Patrząc na korelację między wynikami w zwalczaniu przestępczości a zakupami nowoczesnego sprzętu, można wysnuć wniosek, że te ostatnie w istotny sposób pomogły funkcjonariuszom. Mimo trudnej sytuacji pandemicznej i kłopotów z prowadzeniem szkoleń (także tych podstawowych, a więc i z przyjmowaniem nowych osób do służby) wyniki są nawet lepsze niż w 2019 r. To ważne, bo doskonale ilustruje twierdzenie, że najwyższą wartością każdej instytucji są jej profesjonalni pracownicy.

opracował PIOTR MACIEJCZAK

zdjęcia Jacek Herok, Andrzej Mitura