Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe siedziby

Otwarcia Posterunków Policji

W Sadkach

14 lipca 2020 r. odbyło się otwarcie Posterunku Policji w Sadkach. Klucze do budynku na ręce kierownika, asp. szt. Sławomira Weltrowskiego, przekazał komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski. W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, starosta nakielski Tadeusz Sobol, wójt gminy Sadki Dariusz Gryniewicz, przewodniczący Rady Gminy w Sadkach Andrzej Niedbała.

tekst i zdj. KWP w Bydgoszczy / js

W Mrozach

Policjanci z Mrozów rozpoczęli służbę w nowej siedzibie. Uroczysty apel z okazji otwarcia nowego Komisariatu Policji w Mrozach odbył się 17 lipca 2020 r. z udziałem komendanta stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja i jego zastępcy Włodzimierza Pietronia, kadry kierowniczej komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, a także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Nowy komisariat spełnia standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym powstały właściwe warunki dla obsługi interesantów – również tych z niepełnosprawnością ruchową. W budynku o powierzchni ponad 648 m2 docelowo będzie pełnić służbę 29 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

sierż. szt. Anna Wójcik zdj. nadkom. Jarosław Florczak, Marek Szałajski

W Prażmowie

Otwarcie nowego Posterunku Policji w Prażmowie odbyło się 21 lipca ub.r. W uroczystości udział wzięli komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcą Włodzimierzem Pietroniem. Gości powitał komendant powiatowy Policji w Piasecznie podinsp. Paweł Krauz. Symboliczny klucz do nowej siedziby otrzymał jej kierownik asp. szt. Mariusz Wielogórski.

zdj. sierż. Gabriela Putyra, KSP

W Radzyminie

Nowy Komisariat Policji w Radzyminie został oddany do użytku 27 lipca 2020 r. W uroczystości otwarcia wzięli udział: I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz przedstawiciele władz samorządowych. Gości powitał komendant powiatowy Policji w Wołominie mł. insp. dr Marek Ujazda. Do podziękowań oraz życzeń satysfakcji z nowo oddanego budynku przyłączył się Michał Prószyński, szef Gabinetu Politycznego MSWiA, który odczytał list ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Klucze do nowej siedziby odebrał nadkom. Paweł Piórkowski, p.o. komendant komisariatu. W budynku docelowo służbę pełnić będzie 32 funkcjonariuszy i 2 dwóch pracowników. Komisariat Policji w Radzyminie obejmuje swoim zasięgiem dwie gminy: Radzymin i Dąbrówkę.

KSP, podkom. Katarzyna Przybysz-Zdunek zdj. Marek Szałajski

W Wałbrzychu

4 września ub.r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Komisariatu I Policji w Wałbrzychu z siedzibą w Szczawnie-Zdroju. W apelu wzięli udział wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak. Podczas ceremonii I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał symboliczny klucz do nowego obiektu komendantowi tej jednostki podinsp. Waldemarowi Fechnerowi. W nowym komisariacie będzie pracować łącznie 74 funkcjonariuszy i 6 pracowników.

tekst i zdj.: Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

W Sycowie

Nowoczesna i funkcjonalna, ale przede wszystkim dostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców oraz stróżów prawa siedziba Komisariatu Policji w Sycowie została uroczyście otwarta 18 września ub.r. W uroczystym apelu uczestniczyli szef Gabinetu Politycznego MSWiA Michał Prószyński, wicewojewodowie dolnośląscy Jarosław Kresa i Bogusław Szpytma, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski i zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak. Podczas ceremonii I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał symboliczny klucz do nowego obiektu komendantowi tej jednostki podkom. Grzegorzowi Tolksdorfowi.

tekst i zdj.: KPP w Oleśnicy, mł. asp. Izabela Michalska

W Udaninie

Rewitalizacja Posterunku Policji w Udaninie, w powiecie średzkim, to kolejny zakończony już projekt w ramach programu modernizacji jednostek naszej formacji. W apelu połączonym z uroczystym otwarciem posterunku 21 września 2020 r. wzięli udział: wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma, komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Robert Frąckowiak oraz kadra kierownicza komórek i jednostek organizacyjnych dolnośląskiej komendy.

tekst i zdj. KPP w Środzie Śląskiej

Na Osowej Górze

Na Osowej Górze 2 października 2020 r. uroczyście otworzono nowo wybudowany Posterunek Policji. W nowej siedzibie będzie pracować 15 policjantów. Uroczystość otwarcia uświetnili obecnością m.in.: podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jarosław Wenderlich, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski i jego zastępca ds. logistyki insp. Marcin Woźniak oraz komendant miejski Policji w Bydgoszczy mł. insp. Witold Markiewicz. Podczas uroczystej zbiórki klucze do posterunku symbolicznie wręczono jego kierownikowi, asp. szt. Markowi Suszkowi.

tekst i zdj.: KWP w Bydgoszczy

W Grodzisku

Po blisko 10 latach przerwy, 16 października ub.r., ponownie zaczął działać Posterunek Policji w Grodzisku w województwie białostockim. W Posterunku Policji w Grodzisku, podległym Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach, służbę pełni 5 funkcjonariuszy. Inwestycja była możliwa dzięki środkom z „Programu Modernizacji Policji na lata 2016–2020”. Działka pod budowę nowej jednostki Policji została przekazana przez wójta gminy Grodzisk Dariusza Tatarczuka.

tekst i zdj. KWP w Białymstoku / am

W Pomiechówku

Dzięki funduszom z programu modernizacji Policji zakończyła się budowa Komisariatu Policji w Pomiechówku w województwie mazowieckim. W budynku o powierzchni użytkowej prawie 315 m² służbę rozpoczęło 21 października 2020 r. 16 policjantów. Przewidziano również miejsca pracy dla 2 pracowników cywilnych.

tekst i zdj.: KSP, Edyta Adamus

W Trzcinicy

3 listopada ub.r. został otwarty nowo wybudowany Posterunek Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach (powiat kępiński). Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja powstała dzięki środkom z tzw. programu modernizacji Policji. W nowej siedzibie służyć będzie 8 policjantów. Budynek jest jednokondygnacyjny i został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W doposażeniu pomógł Urząd Gminy w Trzcinicy oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

tekst i zdj.: KWP w Poznaniu

W Kluczach

Kluczewscy stróże prawa 27 listopada ub.r. rozpoczęli służbę w nowym budynku. Nowoczesny komisariat w powiecie olkuskim powstał od podstaw, a jego budowa była odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania mieszkańców oraz samorządu lokalnego. Ze względu na sytuację związaną z COVID-19, nie było możliwości przekazania budynku i radiowozu w uroczystej formie. – W nowym budynku policjanci będą mieli znacząco lepsze warunki pracy, a co za tym idzie – warunki obsługi obywateli. Przede wszystkim będzie także bezpieczniej i wygodniej dla mieszkańców – mówił o inwestycji komendant wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster.

tekst i zdj.: KWP w Krakowie / kp

W Chmielniku

Od 30 listopada 2020 r. chmielniccy policjanci pełnią służbę w nowej siedzibie przy ul. Starobuskiej 7. Tym samym jednostka w randze komisariatu po 10 latach oficjalnie powróciła do Chmielnika w powiecie kieleckim. Służbę w jednostce będzie pełnić 15 funkcjonariuszy obsługujących rejon miasta i gmin Chmielnik oraz Pierzchnica. Dowodzi nimi podkom. Sebastian Cierniak.

tekst i zdj.: KMP w Kielcach

W Lubaczowie

Zmodernizowany obiekt Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie na Podkarpaciu otwarty 1 grudnia 2020 r. spełnia wszystkie standardy policyjnej jednostki. Modernizacja budynku pochodzącego z lat 70. XX w. została sfinansowana ze środków „Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017–2020”. Jego łączna powierzchnia użytkowa to 2672 m2. KPP w Lubaczowie zyskała nowy parking, przystosowana została również dla osób niepełnosprawnych. Odnowiona została elewacja budynku, na której pojawiły się nowe elementy identyfikacji wizualnej, a obok budynku podświetlany pylon.

tekst i zdj.: KWP w Rzeszowie

W Sztabinie

Po ponad 7 latach przerwy, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, ponownie zaczął działać Posterunek Policji w Sztabinie. Otwarcie posterunku odbyło się 1 grudnia 2020 r. W posterunku podległym Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie służbę pełni 6 funkcjonariuszy. Inwestycja była możliwa dzięki środkom z tzw. programu modernizacji Policji.

tekst: KWP w Białymstoku, zdj. A. Chyliński

W Lwówku Śląskim

10 grudnia ub.r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. W spotkaniu służbowym wzięło udział tylko 5 osób: p.o. komendant powiatowy Policji w Lwówku Śląskim insp. Jacek Bandyk i jego I zastępca nadkom. Marek Zabiegała, p.o. naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Mateusz Królak, starosta powiatu lwóweckiego Daniel Koko oraz ks. Krzysztof Kiełbowicz. Łączna powierzchnia nowej komendy wynosi ponad 3 tys. m².

tekst i zdj.: KPP w Lwówku Śląskim

oprac. IPK