Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Od redakcji

Cały zespół redakcyjny życzy Wam, Drodzy Czytelnicy, zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

No i stało się! Czas miesięcznika „Policja 997” dobiegł końca. Trzymacie, Drodzy Czytelnicy, ostatni numer tego czasopisma. Jego historia zaczęła się równo 15 lat temu, w 2005 r., wraz z powstaniem pierwszego Biura Komunikacji Społecznej KGP. Nowoczesny format, miesięczny cykl wydawniczy, kredowy papier – to w porównaniu z wcześniejszymi wydawnictwami było novum. Czas mija jednak nieubłaganie, a wraz z nim przeminął numer alarmowy 997, będący podstawą naszego tytułu. Zresztą – o czym wszyscy w naszej redakcji mieli okazję się przekonać – okazał się on dość trudny do zapamiętaniai mylący. W pismach kierowanych do redakcji najczęściej nazywano nas „Gazetą 997” lub „Policyjną”, a czasem mylono wręcz z pewnym programem telewizyjnym. Cóż było robić? Odbyliśmy gromadną, choć zdalną, naradę i zdecydowaliśmy wejść po raz drugi to tej samej rzeki. Powstała w 1990 r. „Gazeta Policyjna” była pierwszą w powojennej Polsce instytucją odwołującą się do nazwy „Policja”. Bo decyzja sądu o zarejestrowaniu tego tytułu wydana została 4 kwietnia, a dwa dni później sejm przyjął ustawę o Policji. To po co daleko szukać, skoro mamy takie tradycje?

Tak oto od stycznia przyszłego roku trafimy do Was w tym samym formacie, ale już pod nowym (starym…) tytułem i ze zmienioną szatą graficzną. Pozostaje miesięczny cykl wydawniczy, choć niewykluczone, że pojawią się też dwa wydania specjalne, których nakład będzie taki sam jak numerów zwykłych i również trafią one w Wasze ręce. Od przyszłego roku wypatrujcie więc „Gazety Policyjnej” w jednostkach Policji, na naszej stronie – niezmiennie gazeta.policja.pl.

redaktor naczelny insp. dr Mariusz Ciarka