Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Play deklaruje wycofanie się z opłat za telefony na Policję

Pół roku temu Policja zmieniła numery telefonów w całym kraju. Wiele kierunkowych zastąpił jeden – tzw. wyróżnik cyfrowy MSWiA – AB=47. Sieć Play uznała, że prefiks 47 jest numerem specjalnym, i opłatę z numerami policyjnymi zaczynającymi się od tych cyfr ustaliła w wysokości 0,29 zł za minutę.

Przedtem każda z jednostek miała oddzielny numer kierunkowy, więc dzwoniący musieli być dobrze zorientowani w mapie numerycznej kraju. Dzięki numeracji 47 zasada jest prosta, bo wiadomo, że 47 to telefon resortu, potem są dwie cyfry danej strefy i pięciocyfrowy numer wewnętrzny.

Z tej zmiany wynikła jeszcze jedna korzyść dla budżetu Policji – w drodze przetargu wyłoniono operatora, który uruchamiał nową numerację. Do tej pory każda komenda wojewódzka zamawiała takie usługi u operatorów publicznych dla KWP oraz komend powiatowych i miejskich ze swego terenu. Bywało i tak, że dana KWP na swoim terenie miała nawet 30 umów, osobno płacąc za każdą. Po przejęciu wszystkich płatności przez Komendę Główną Policji na jedną umowę opłaty wynoszą 27 proc. poprzednich rachunków. W skali kraju było ponad 200 umów, teraz tylko jedna.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (Dz. U. poz. 1281) numeracja AB=47 ma status wyróżnika sieci, przy czym należy zaznaczyć, że terminologia użyta w tym akcie prawnym określa nazwą „specjalny” tylko numery skrócone AUS (§ 2.1. pkt 8). Wszystko więc poza tym pozostało bez zmian, bo policyjne numery nadal są stacjonarnymi i zasady rozliczania połączeń z nimi też nie powinny ulec zmianie. Tak uznali główni operatorzy sieci komórkowych, z wyjątkiem Play, który od 1 kwietnia 2020 r. do oferowanych cenników ofert wprowadził nową usługę, tj. połączenia głosowe z numerami o formacie 47 xx xxxx. Cena za minutę połączenia z takimi numerami wynosi 0,29 zł. Co ciekawe, swój wyróżnik AB=26 ma również Ministerstwo Obrony Narodowej i połączenia do tego resortu w Play są uznawane za stacjonarne.

Ale to nie wszystko. Zdaniem ekspertów z Biura Łączności i Informatyki KGP P4 Sp. z o.o. – operator sieci Play – w przypadku reklamacji potrafił sugerować, że opłata jest zgodna z wytycznymi właściciela numeru, w tym przypadku resortu spraw wewnętrznych i administracji.

–  Policji ta sprawa w zasadzie mogłaby nie dotyczyć, ale interesujemy się nią z innych powodów. Mamy dowód, że Play w reklamacjach twierdzi, że ta opłata jest na naszą prośbę. Abonent zaczyna podejrzewać, że my jako jednostka reprezentująca państwo wymusza na Play, aby płacić za połączenia do nas. To nie jest prawda i bije w nasze dobre imię – mówi naczelnik Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych Biura Łączności i Informatyki KGP kom. Arkadiusz Żołądek. –  Poza tym my wprowadzaliśmy tę numerację, aby ułatwić życie ludziom. Ale jeżeli dostajemy sygnał, że abonent będzie musiał za to dodatkowo płacić, to nie jest zgodne z naszą polityką.

– Policja nie jest stroną, ale podjęliśmy działania, aby to wyjaśnić. Wysłaliśmy pisma do Play oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej – dodaje kom. Arkadiusz Żołądek. – UKE jest regulatorem rynku telekomunikacyjnego. Złożyliśmy zgłoszenie, bo uważamy, że jest to nieprawidłowość w cennikach Play.

Miesięcznik „Policja 997” również zapytał Play o opłaty z prefiksem 47. W nadesłanej odpowiedzi operator utrzymuje, „iż prefiks 47 w sensie formalnym nie jest numerem stacjonarnym”, jednak od 27 sierpnia br. połączenia z tymi numerami zostaną objęte takimi samymi zasadami jak numery stacjonarne, co oznacza, że użytkownicy posiadający pakiet połączeń na numery stacjonarne w Play nie będą ponosili z tytułu tych połączeń dodadkowych opłat.

W play przez cały czas trwania usługi na bieżąco monitorujemy trafiające do nas zgłoszenia i pracujemy nad możliwymi rozwiązaniami. Miło nam poinformować, że od dnia 27-ego sierpania 2020 roku, połączenia z prefiksem 47 zostaną objęte takimi samymi zasadami rozliczania jak numery stacjonarne, pomimo tego iż prefiks 47 w sensie formalnym nie jest numerem kierunkowym stacjonarnym. Oznacza to, że użytkownicy posiadający pakiet połączeń na numery stacjonarne w Play nie będą ponosili z tytułu tych połączeń dodatkowych opłat. Zapewniamy także, że w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych związanych z już pobranymi opłatami, będziemy stosować rozwiązania możlie najbardziej korzystne dla naszych klientów.

W razie dalszych pytań pozostajemy do dyspozycji.
Z poważaniem,

Katarzyna Tajak-Pietrowska
Biuro Prasowe PLAY

 

 

Andrzej Chyliński

zdj. Jacek Herok, pexels