Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

HEJT STOP!

Komendant Główny Policji

Warszawa, 21 maja 2020 roku

 

Policjantki, Policjanci

Pracownicy Cywilni Policji

 

Koleżanki i Koledzy,

W związku z coraz częściej pojawiającymi się atakami hejtu wobec nas, policjantów i pracowników cywilnych Policji, oraz naszych rodzin zapewniam, że stoję z Wami w jednym szeregu, broniłem i zawsze będę bronił godności i dobrego imienia Policji oraz jej funkcjonariuszy i pracowników, a także zrobię wszystko, by osoby, które kierują pod Waszym adresem groźby lub dopuszczają się bezpośrednich ataków, poniosły prawem przewidzianą odpowiedzialność. Nie ma mojej zgody na jakiekolwiek bezprawne działania wobec ludzi, którzy każdego dnia, narażając własne życie i zdrowie, stoją na straży prawa w Polsce. Wiem, że realizując nałożone na nas obowiązki, postępujecie zgodnie z przepisami, adekwatnie do zaistniałych sytuacji, również podczas zgromadzeń i protestów, niezależnie od tego, kogo reprezentują ich uczestnicy. Za to, co robicie każdego dnia dla bezpieczeństwa Polski i Polaków, należą Wam się szacunek, uznanie – i zdecydowana większość naszych obywateli tak właśnie na Was patrzy.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że wszyscy musieliśmy spojrzeć na otaczający nas świat z zupełnie innej strony. Obawa o zdrowie i życie zmieniła naszą codzienność, formy pracy i aktywności. Stan epidemii stał się ogromnym wyzwaniem, nie tylko w zakresie realizacji konkretnych zadań, ale również w kontekście wzajemnych kontaktów i relacji między nami wszystkimi. Ten trudny czas wymaga od nas wszystkich wyrzeczeń i odpowiedzialności za innych, za zdrowie i życie drugiego człowieka. Z dumą mogę powiedzieć, obserwując Wasze działania, że swoje zadania wykonujecie niezwykle profesjonalnie, z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem.

Pamiętam pierwsze dni i tygodnie, kiedy trzeba było działać szybko i skutecznie. Na początku wspomagaliśmy Straż Graniczną w czynnościach polegających między innymi na kontroli osób powracających do kraju czy konwojach obcokrajowców wracających do swoich domów. Miliony już razy sprawdzaliśmy, i wciąż sprawdzamy, przestrzeganie kwarantanny przez osoby nią objęte. Każdego dnia podejmujemy interwencje, pomagamy ofiarom wypadków drogowych oraz patrolujemy ulice, osiedla, parki i wszystkie te miejsca, gdzie jesteśmy potrzebni, mimo ogromnego zagrożenia własnego bezpieczeństwa, zdrowia i życia.

W dużej mierze dzięki Waszej postawie i działaniu Polska uniknęła tak trudnych sytuacji, jakie miały miejsce na świecie, gdy służby często były bezradne. Wprowadzane nakazy i zakazy nie miały na celu ograniczenia czyichkolwiek praw, lecz zadbanie o nasze zdrowie i życie.

Wiem, że czasem musieliśmy pokazać stanowcze działanie Policji. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze respektowanie prawa spotykało się i spotyka ze zrozumieniem ze strony wszystkich obywateli. Jednak jako formacja musimy wszystkich traktować jednakowo, niezależnie od wyznawanych poglądów, sympatii politycznych, statusu społecznego czy środowisk.

Policja nie ma celów politycznych. Pomagamy i chronimy nawet wtedy, gdy inni próbują to dyskredytować lub przypisywać nam złe intencje.

Chciałbym w tym miejscu raz jeszcze podkreślić, że wysoko oceniam nasze wspólne działania i nie zgadzam się z hejtem, który niestety dotyka nas i nasze rodziny. Wiem, że realizujecie swoje zadania profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem. Zapewniam Was, Koleżanki i Koledzy, że każdej takiej sytuacji przyglądam się dokładnie i analizuję materiały dużo szerzej, niż tylko to, co pojawia się w sieci. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które zamieszczają te treści, wybierają zwykle jedynie wygodny dla siebie fragment. Jednak po zapoznaniu się z całym materiałem zazwyczaj okazuje się, że nasza reakcja była adekwatna do zaistniałej sytuacji, a policjanci działali zgodnie z prawem.

Dlatego chylę przed Wami czoła i pragnę podziękować za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność, z jaką wykonujecie codzienną służbę i pracę. Dziękuję za te momenty, kiedy rezygnowaliście z zaplanowanych urlopów czy dni wolnych, kiedy wytrwaliście, choć inni przypisywali nam najgorsze intencje, kiedy nie baliście się działać – stojąc na straży prawa. Przekażcie także słowa wdzięczności najbliższym, którzy również niosą ogromny ciężar naszej służby i pracy.

Epidemia, choć w mniejszej skali, nadal trwa i stanowi ciągle zagrożenie, stąd też uprawnione do tego konstytucyjne organy RP stanowiące prawo znoszą na bieżąco kolejne obostrzenia, ale wiele z nich nadal obowiązuje, by nie dopuścić do wzrostu liczby zakażeń w Polsce. Dlatego musimy stać na straży przestrzegania tych przepisów.

Proszę, abyśmy równie konsekwentnie i profesjonalnie, jak dotychczas, respektowali przestrzeganie obowiązujących nas wszystkich zasad. Wiem, że nie jest to łatwe, ale nie wolno nam ulegać presji i naciskom, płynącym ze strony tych, którzy nie respektują i nie szanują obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Dla nas zawsze prawo i jego przestrzeganie muszą być wartością najwyższą.

Chciałbym dziś zaapelować do osób, które w ostatnim czasie, w sposób szczególnie lekceważący, dopuszczały się łamania obowiązujących przepisów, o zaprzestanie swoich działań i podporządkowanie się regułom. Obowiązują one nas wszystkich i są ze zrozumieniem przestrzegane przez absolutną większość naszych obywateli. Za tę postawę bardzo wszystkim Państwu dziękuję.

Z racji naszych ustawowych obowiązków i w zgodzie ze składaną przez nas, funkcjonariuszy Policji, rotą ślubowania, a także z szacunku dla tych, którzy przestrzegają obowiązujących nas wszystkich przepisów, chcę przypomnieć i uświadomić, że każdy, kto decyduje się na łamanie obowiązującego wszystkich prawa, musi liczyć się z adekwatną do sytuacji reakcją z naszej strony.

 

Z wyrazami szacunku,
gen. insp. Jarosław Szymczyk