Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

To był dobry rok

W zasadzie nie tylko rok, a kilka ostatnich lat. Ale to w 2019 lista inwestycji była szczególnie duża. 7 stycznia br. w lotniczym hangarze na warszawskim Bemowie dokonano prezentacji najistotniejszych zakupów dokonanych przede wszystkim z rządowego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.

Jak każda instytucja państwowa, także Policja musi zachować transparentność wydatkowania środków publicznych. Między innymi temu celowi służył briefing dla przedstawicieli mediów, podczas którego Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podsumował miniony rok w zakresie kupna sprzętu i inwestycji remontowo-budowlanych.

– Rok 2019 był niezwykle intensywny dla nas, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków z programu modernizacji przeznaczonych na polską Policję – powiedział szef polskich policjantów. – Chcielibyśmy przedstawić państwu kilka namacalnych dowodów efektywności działań naszych służb logistycznych. Program modernizacji służb podległych ministrowi SWiA na lata 2017–2020 to kwota przekraczająca 9 miliardów złotych, z czego największym beneficjentem jest Policja, która otrzymała 6 miliardów złotych. Do tej pory wydatkowaliśmy prawie 4 miliardy 150 milionów złotych, a na rok 2020 została jeszcze kwota ponad miliarda ośmiuset milionów złotych.

ZAROBKI

Gen. insp. Jarosław Szymczyk dokonał umownego podziału na trzy obszary, w których wydatkowano środki. Pierwszy to oczywiście poprawa warunków pracy policjantów i pracowników Policji, w tym ich wynagrodzeń i uposażeń. Podkreślił, że od roku 2016 podwyżki – łącznie z tą, która wchodzi od stycznia tego roku – pozwoliły na średni wzrost uposażenia funkcjonariuszy Policji o ponad 1600 złotych brutto, a pracowników o ponad 1100 zł brutto.

INWESTYCJE

Drugi obszar to działalność inwestycyjno-remontowa (modernizacyjna) Policji, na którą wydatkowano łącznie ponad 720 mln zł. W 2019 roku na ten cel wydatkowano z programu modernizacji służb mundurowych 611 522 tys. zł (100 proc. planu), z czego 495 104 tys. zł w ramach rezerwy celowej. Nie było to jednak jedyne źródło finansowania – jednostki Policji wykorzystały też środki na działalność inwestycyjno-remontową pochodzące z Funduszu Wsparcia Policji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i programów unijnych na łączną kwotę 53 807 tys. zł.

W 2019 roku ze środków programu modernizacji zakończono realizację blisko 120 przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym wybudowano 55 nowych obiektów. Natomiast w ramach planu remontów realizowano ponad 250 zadań obejmujących zarówno remonty kompleksowe, jak i prace bieżące związane z eksploatacją obiektów oraz wykonaniem zaleceń pokontrolnych.

ZAKUPY

Trzeci obszar był zdecydowanie największy. To tzw. rzeczówka, czyli zakupy sprzętu. Najwięcej wydano na środki transportu – w 2019 r. kupiono niemal 1800 sztuk różnego rodzaju sprzętu transportowego na łączną kwotę blisko 240 mln zł. Środki na ten cel pochodziły z: Funduszu Wsparcia Policji, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, środków rezerwy celowej budżetu państwa pn. Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych oraz środków na realizację zadań związanych z ochroną i pomocą dla pokrzywdzonego i świadka.

Wśród kupionych pojazdów znalazło się: 1399 samochodów osobowych, 171 samochodów typu furgon, 93 pojazdy typu mała więźniarka, 71 samochodów osobowo-terenowych, 5 lekkich transporterów opancerzonych, w tym dwa wyposażone w platformę szturmową (o transporterach TUR VI czytaj na str. 26), 8 ambulansów poczty specjalnej, 2 autobusy i 18 innych pojazdów, m.in. przyczep specjalistycznych, a także 4 łodzie, 9 motocykli, 13 zestawów samochodowych urządzeń diagnostycznych i 7 sztuk innego sprzętu transportowego.

Jak powiedział komendant Szymczyk, zakupem niemającym wcześniej precedensu było pozyskanie dla lotnictwa Policji nowych śmigłowców, o czym pisaliśmy już na łamach naszego miesięcznika w numerze 165 z grudnia 2018 r. Dla przypomnienia: w 2018 roku ze środków programu modernizacji kupiono pierwsze dwa śmigłowce wielozadaniowe wsparcia służb Policji typu Black Hawk S70i o wartości 142,7 mln zł, a rok później – ze środków rezerwy celowej – trzeci, który kosztował 78,8 mln zł. Prócz nich flotę powietrzną Policji zasiliły 3 śmigłowce patrolowo-obserwacyjne Bell 407-GXi za kwotę 61,6 mln zł (również ze środków programu modernizacji), których termin dostawy określono etapowo (1 szt. – grudzień 2019 r., 2 szt. – I połowa 2020 r.). W ciągu tego roku śmigłowce te wyposażone zostaną w System Obserwacji Lotniczej za kwotę 18,5 mln zł. To znaczące unowocześnienie, ponieważ wcześniej Policja korzystała głównie ze starych, przejętych od wojska maszyn, których resurs był już na wyczerpaniu.

MUNDURY I BROŃ

Z punktu widzenia pojedynczych funkcjonariuszy najistotniejsze wydają się być zakupy sprzętu ochrony osobistej. W ramach przydzielonych na 2019 r. środków finansowych w wysokości 81,8 mln zł, z czego 51,44 mln zł pochodziło z programu modernizacji, 6,58 mln zł z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 23,8 mln zł z budżetu Policji podpisano umowy m.in. na dostawę: 9000 kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, 600 kamizelek kuloodpornych zintegrowanych, 10 kpl. kombinezonów ciężkich dla pirotechnika EOD 10, 6132 pistoletów samopowtarzalnych kal. 9 mm – BERETTA, 1095 pistoletów wzmocnionych GLOCK 17 kal. 9 mm, 3500 hełmów kuloodpornych dla służby prewencyjnej, 250 hełmów kuloodpornych dla komórek kontrterrorystycznych, 95 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu, 29 bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów), 100 policyjnych tarcz ochronnych – małych, 7 bezodrzutowych wyrzutników pirotechnicznych, 117 kasków zabezpieczających z ukompletowaniem, 18 195 kartridży do paralizatorów, 14 936 930 szt. amunicji oraz granatów różnego typu, 1305 kamer nasobnych (zadanie zgłoszone do wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019), 114 przenośnych elektronicznych analizatorów do wstępnego wykrywania w ślinie osób badanych środków działających podobnie do alkoholu (narkotesty), 103 stacjonarnych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, 25 przenośnych urządzeń do badań zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 176 bezkontaktowych wskaźników obecności alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ze środków rezerwy celowej, w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, zrealizowano w 2019 r. dostawy 10 robotów pirotechnicznych (9 średnich i 1 duży).

Umundurowanie i wyposażenie kupiono w ramach centralnego systemu zakupów na łączną, pochodzącą z budżetu Policji, kwotę 35,94 mln zł. W 2019 roku kupiono też zestawy umundurowania służbowego za 24,89 mln zł, ćwiczebnego za 10,41 mln zł, kombinezony narciarskie za 150 tys. zł, rzutki ratunkowe za 40 tys. zł i plecaki za 450 tys. zł.

***

W briefingu wziął udział także I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadzorujący służby logistyczne. Przeprowadzono również pokaz sprawności funkcjonariuszy z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA korzystających m.in. z najnowszego transportera TUR oraz robotów pirotechnicznych.

Mimo ogromnej powierzchni hangaru zaprezentowano dziennikarzom jedynie niewielką część kupionego sprzętu. Największe wrażenie zrobiły oczywiście transportery TUR VI oraz śmigłowce Black Hawk i Bell 407. Najważniejsze jednak, że cały ten nowoczesny sprzęt w większości trafił już do policjantów. A na 2020 rok – zgodnie z deklaracją gen. insp. Jarosława Szymczyka – pozostała jeszcze do wydania kwota miliarda ośmiuset milionów złotych. Nie ulega wątpliwości, że to największa modernizacja tej formacji od wielu lat.

CZAK, zdj. Jacek Herok