Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Europejska Konwencja Szefów Policji

W dniach 2–3 października 2019 roku w siedzibie Europolu w Hadze odbyła się Europejska Konwencja Szefów Policji (European Police Chief Convention-EPCC). Polską delegację reprezentowali Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak.

Podczas konwencji zaprezentowane zostały krajowe inicjatywy walki z przestępczością kryminalną, dyskusji poddano wyzwania organów ścigania w związku z cyberprzestępczością, terroryzmem, przestępczością finansową oraz potrzebą sukcesywnego wdrażania nowoczesnych technologii w celu podniesienia efektywności działania służb. Szef polskiej Policji na przykładzie operacji Europolu Ice Breaker, wypowiedział się na temat wartości projektów operacyjnych i ich znaczenia dla międzynarodowej współpracy Policji.

W trakcie spotkań towarzyszących konwencji poruszono także tematy, które wyznaczają współczesne wyzwania organów ścigania na świecie, takie jak rozwój komunikacji mobilnej 5G, wdrażanie nowoczesnych technologii do walki z przestępczością, strategie rozwoju organizacji policyjnych w kontekście budowy i unowocześniania struktur kadrowych, plany powołania międzynarodowego trybunału do spraw cybeprzestępczości, a także określenie formalnoprawnych ram współpracy między Unią Europejską a Interpolem.

Przy okazji spotkania szefów Policji również przedstawiciele Forum Salzburg – regionalnego forum współpracy policyjnej zrzeszającego państwa Europy Środkowej i Wschodniej mieli sposobność rozmowy na temat usprawnienia i wzmocnienia współpracy z krajami Bałkanów Zachodnich w kontekście automatycznej wymiany danych DNA, danych daktyloskopijnych oraz rejestracyjnych pojazdów.

Konwencja w Hadze była okazją do spotkania szefa polskiej Policji z dyrektor wykonawczą Europolu Catherine de Bolle, którą gen. insp. dr Jarosław Szymczyk uhonorował odznaką okolicznościową – Medalem Stulecia Utworzenia Policji.

tekst i zdj. BMWP KGP